Đăng nhập
Trang chủ >> Khối đoàn thể
 
Trang chủ
Giới thiệu
Đơn vị chức năng
Khối đoàn thể
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên
Khoa & Bộ môn
Đào tạo
Văn bản quản lý
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác
Trung tâm ĐT
Tin tức
Thông tin hoạt động
Thư viện

Bạn biết đến website từ đâu?
 

  Lượt truy nhập:  1709551
  Đang online:  99

  

   
Khối Đoàn thể trong nhà trường:

- Đảng bộ trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

- Công đoàn trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

- Đoàn thanh niên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

- Hội sinh viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Nhà trường đã xây dựng quy chế dân chủ, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên hoạt động theo quy chế và kế hoạch cụ thể dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện giáo dục và động viên đoàn viên, hội viên thực hiện  các nhiệm vụ chính trị được giao.

Công đoàn trường dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự ủng hộ của chính quyền, đã thu hút 100% cán bộ, viên chức và người lao động trong trường tham gia và tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định. Trong những năm qua, Công đoàn Trường đã hoạt động có hiệu quả với vai trò là người đại diện và đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động đã chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công đoàn trường có nhiều hoạt động phong phú như: tổ chức các cuộc tham quan, giao lưu thi đấu thể thao giữa các đơn vị, vận động cán bộ, viên chức hưởng ứng các hoạt động từ thiện, nhân đạo như: xây dựng nhà tình thương, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, các trường tiểu học vùng sâu, vùng xa, hiến máu nhân đạo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức Công đoàn đã tham gia tích cực và có trách nhiệm trong hầu hết hoạt động của nhà trường như: Hội đồng thi đua, Hội đồng xét nâng bậc lương; đóng góp các ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tổ chức, hoạt động trong nhà trường; chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, bồi dưỡng và giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú cho Đảng... đảm bảo tính công khai, dân chủ trong mọi hoạt động [H2.02.08.02]. Nhờ vậy, khối đoàn kết nhất trí trong nhà trường được giữ vững và tăng cường.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với Hội sinh viên giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua học tập và rèn luyện của sinh viên toàn trường và thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia. Đoàn thanh niên được tổ chức đến từng đơn vị, từng lớp học của trường, thu hút 100% thanh niên trong lứa tuổi tham gia sinh hoạt Đoàn. Đoàn thanh niên của trường nhiều năm được công nhận là một tổ chức mạnh trong Tỉnh Hưng Yên, Đoàn thanh niên trường đã tặng thưởng bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Hưng Yên. Đoàn thanh niên trường thể hiện rõ là cánh tay đắc lực của Đảng, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, hàng năm đã bồi dưỡng và giới nhiều Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đoàn thanh niên trường có nhiều hoạt động bề nổi như: Văn hoá, văn nghệ, thể thao, phong rào sinh viên tình nguyện, phòng chống tệ nạn xã hội.

     Hội sinh viên của trường là tổ chức chính trị của sinh viên đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, có vai trò tích cực trong sinh viên, hoạt động của hội đã góp phần cơ bản trong việc phát huy và nâng cao tự quản trong sinh viên. Các hoạt động của hội được phối kết hợp với hoạt động của Đoàn thanh niên tổ chức hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực đúng Điều lệ. 100% đoàn viên sinh viên hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích giáo dục”,  trên 300 sinh viên tình nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo


   
In trang nay  
  Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
  Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
  Cơ sở 2: TT Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
  Tel: (04) 6.590.449 Fax: (04) 6590.468