Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Bài viết Hội thảo quốc gia "Khởi sự kinh doanh của sinh viên khối kinh tế - quản trị kinh doanh ở Việt Nam và trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

 

            Tên bài, tác giả

Trang

 

PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN VÀ KHAI MẠC HỘI THẢO

    Nguyễn Trọng Nghĩa,

 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

1

 

PHẦN 1: KHỞI NGHIỆP, KHỞI SỰ KINH DOANH

 

-

NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI TRONG KHỞI SỰ KINH DOANH: TỔNG KẾT TỪ CÁC NGHIÊN CỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

       Nguyễn Thành Độ,

      Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

5

-

THỰC TRẠNG KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÃ TỐT NGHIỆP

        Đào Văn Tú,

      Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 

13

-

STARTUP TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM – KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

        Nguyễn Thị Hường,

      Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

 

22

-

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP: CƠ HỘI CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

        Lý Phương Duyên, Học viện Tài chính

       Đỗ Văn Hải, Tạp chí Tài chính

 

39

-

KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO KHỞI SỰ KINH DOANH CHO SINH VIÊN VÀ THANH NIÊN NÔNG THÔN CỦA HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

        Nguyễn Phượng Lê, Ngô Văn Hoàng,,

       Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

 

47

-

ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ ĐỘ TUỔI ĐẾN HÀNH VI KHỞI NGHIỆP KINH DOANH            

        Nguyễn Thị Liên Hương,

      Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

54

-

TÁC ĐỘNG CỦA KINH NGHIỆM KINH DOANH TỚI DỰ ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ -QUẢN TRỊ KINH DOANH

        Nguyễn Thu Thủy,

      Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

63

-

TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

        Nguyễn Quang Hiệp, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh,

      Nguyễn Thị Nhã, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

 

70

-

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

        Nguyễn Quốc Phóng, Nguyễn Thị Minh Ngọc,

      Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

 

75

-

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TINH THẦN KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

       Đỗ Thị Minh Nhâm, Lê Nguyên Tùng,

      Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 

83

-

SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH THỰC HÀNH KHỞI SỰ KINH DOANH THÔNG QUA CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH NHỎ

        Vũ Thị Thắng,

      Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 

86

-

XÂY DỰNG NIỀM TIN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG, ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ KHỞI SỰ THÀNH CÔNG VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

         Hà Ngọc Thắng,

       Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

90

-

 TỪ Ý TƯỞNG KINH DOANH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP

         Nguyễn Xuân Điền, Học viện Tài chính  

       Phạm Ngọc Thảo, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

101

-

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH KHỞI NGHIỆP TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ& THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

         Lê Thị Thùy Vân,

       Viện Chiến lược & Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính

 

107

-

KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI

         Võ Thị Vân Khánh, Trần Thị Ngọc Diệp,

       Học viện tài chính

 

118

-

XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÝ THUYẾT KHỞI SỰ KINH DOANH

       Đào Thị Phương Mai,

      Trường Đại học Thương mại

123

-

THỰC TRẠNG KHỞI NGHIỆP CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

       Nguyễn Mạnh Tưởng, Đào Thị Hằng,

      Trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 

133

-

KHỞI NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

        Hoàng Thanh Tùng,

      Trường Đại học Lao động Xã hội

 

139

-

HUY ĐỘNG VỐN TRONG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH –  NGHIÊN CỨU GÓC NHÌN TỪ SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

        Vũ Thị Thanh Bình, Trần Quốc Hưng,  

      Trường Đại học Công nghiệp Hà nội

 

147

-

BÀN VỀ NGUYÊN NHÂN NHIỀU NGƯỜI KHỞI NGHIỆP NHƯNG NHANH CHÓNG THẤT BẠI

       Vũ Trọng Nghĩa,

      Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

154

-

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

        Kim Thị Hạnh, Trương Thị Tuyết Nhung,

      Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

58

-

CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT  NGHIÊN CỨU VỀ KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA PHỤ NỮ TRÊN THẾ GIỚI

         Mai Thị Anh Đào,

       Trường Đại học Lao động – Xã hội

 

163

-

KHỞI SỰ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

        Đỗ Tiến Tới, Nguyễn Thị Hồng Thúy,

      Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

174

-

NHẬN DIỆN CƠ HỘI KINH DOANH TỪ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ INTERNET CHO NGƯỜI KHỞI SỰ

       Phạm Thị Thuý Vân,

     Trường Đại học Lao động – Xã hội

 

179

-

KHỞI SỰ KINH DOANH TỪ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG – THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC

        Đỗ Thị Nhài, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

      Trịnh Tuấn Anh, Cục thuế tỉnh Hưng Yên

187

-

THAY ĐỔI TƯ DUY ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KHỞI SỰ KINH DOANH

       Phạm Văn Toàn,

     Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

191

-

 KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH VỚI CÔNG TÁC KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN

        Vũ Xuân Thu,

      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên

 

198

-

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO- YẾU TỐ TIÊN PHONG TRONG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

         Nguyễn Ngọc Anh,

       Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 

204

-

HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP CỦA THANH NIÊN HƯNG YÊN

        Nguyễn Thị Ngát, Bùi Minh Đức,

       Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

209

-

HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

       Trịnh Thị Nhuần, 

      Trường Đại học Thương Mại

 

213

-

GIẢI PHÁP ĐỂ THÚC ĐẨY VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN, CỰU SINH VIÊN VÀ DUY TRÌ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ KINH DOANH SAU KHỞI SỰ

        Vũ Thị Thảo,

      Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

 

226

 

PHẦN 2: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHỞI SỰ KINH DOANH VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ VỀ KHỞI SỰ KINH DOANH

235

-

VAI TRÒ CỦA BÀI TẬP NHÓM VỀ XÂY DỰNG DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

        Lê Đình Chiều,

      Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

236

-

THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP ĐỂ NUÔI DƯỠNG NGUỒN THU CHO NGÂN SÁCH: NGHIÊN CỨU Ở HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

  Đỗ Công Tiến, Đỗ Thị Hồng Hệ

       Chi cục thuế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 

242

-

TÁC ĐỘNG CỦA FDI  ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TỈNH HƯNG YÊN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

         Đoàn Thị Thanh Tâm,

       Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 

247

-

ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025"– CƠ HỘI MỚI ĐỂ SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP

        Trịnh Thị Hồng Thái,

      Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

 

253

-

 NHẬN DIỆN NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐ VỚI DOANH NGHIỆP KHỞI SỰ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ

         Trần Hoài Thanh,

       Ban Tổ chức trung ương Đảng

 

260

-

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022