Chúc mừng năm mới 2021 Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Chúc mừng năm mới 2021
Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Khen thưởng và tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các sinh viên thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 941/QĐ-ĐHTCQTKD

           H­ưng Yên, ngày 11 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng và tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các sinh viên thủ khoa

và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2014

____________________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ quyết định số số 1320/QĐ-TTg, ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh”;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ vào kết quả học tập năm học 2013 - 2014, điểm thi tuyển sinh đầu vào của sinh viên năm 2014 và Kết luận của Hội đồng xét duyệt Học bổng Doanh nghiệp ngày 11/9/2014;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. a. Tặng giấy khen và Học bổng Doanh nghệp cho 10 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa K45, K1 năm học 2013 - 2014 và 04 sinh viên K2 đại học có điểm thi tuyển sinh đầu vào cao nhất năm 2014, mỗi sinh viên 3.000.000đ (có danh sách kèm theo).

b. Tặng giấy khen và Học bổng Kitano cho 10 sinh viên nghèo vượt khó học tập, mỗi sinh viên được nhận 4.800.000đ/năm học.

c. Tặng giấy khen và Học bổng Thắp Sáng Niềm Tin cho 03 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập, mỗi sinh viên được nhận 7.000.000đ/năm học (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tiền khen thưởng được trích từ quỹ khen thưởng do các doanh nghiệp, cơ quan và cá nhân tài trợ.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng các đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán, các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

  - Như Điều 3;                                                       

  - BGH (để b/c);

  - Các đơn vị;                                                                                                    (Đã ký)

  - Các lớp SV;

  - Web: http://www.tcqtkd.edu.vn;

  - Lưu: VT, CTSV, TT.                                                    TS. Đỗ Thị Thanh Vân

 

DANH SÁCH

SV thủ khoa của các ngành, các khóa được tặng Học bổng Doanh nghiệp năm 2014

TT

Họ và tên

Lớp

Ngành học

Điểm TK 2013 - 2014

Điểm rèn luyện

2013-2014

1.      

Vũ Thị Thanh Hường

KT 45B

Kế toán

3,64

Tốt

2.      

Phạm Thị Hương

TC45C

TCNH

3,32

Khỏ

3.      

Lê Thị Anh

QT 45A

QTKD

3,11

Tốt

4.      

Trịnh Thị Hiền

TĐ 45A

TĐG

2,58

Khỏ

5.      

Nguyễn Thị Hòa

TH 45A

Hệ thống TT

2,96

Khá

6.      

Bùi Thị Thu An

TC 1A

TCNH

3,09

Khỏ

7.      

Phạm Thúc Biền

QT 1B

QTKD

2,93

Tốt

8.      

Nguyễn Huyền Phương

KA 1A

Kiểm toán

3,07

Khỏ

9.      

Đinh Thị Thủy

KD 1A

Kế toán

3,34

Tốt

10.             

Lê Thị Tuyết Mai

TH 1A

Hệ thống TT

2,71

Khỏ

11.             

Nguyễn Khánh Tùng

K2

Kế toán

22,5

Lào Cai

12.             

Chu Thị Lan Anh

K2

Kế toán

22,0

Hưng Yên

13.             

Nguyễn Khánh Linh

K2

Kiểm toán

21,5

Bắc Giang

14.             

Trần Quang Bảo

K2

Kiểm toán

21,0

Hà Nội

* Yêu cầu: Những SV có tên trên đúng 8h10 ngày 12/9/2019 (sáng thứ 6) có mặt tại sảnh tầng 1 Hội trường lớn cơ sở I để dự Lễ Khai giảng và nhận học bổng Doanh nghiệp trao tặng thủ khoa các khóa.

          Khi đi mặc đồng phục gọn gàng lịch sự./.

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021