Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Quyết định ban hành chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Tài chính - Ngân hàng

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
Nội dung chương trình đào tạo
Ngày thêm: 07/02/2018
195 187.17KB Download
Quy chế đào tạo thạc sĩ
Ngày thêm: 07/02/2018
149 344.02KB Download
Đề án TCNH (Thạc sĩ)
Ngày thêm: 07/02/2018
161 831.78KB Download
Phụ lục II. Phiếu tự đánh giá điều kiện mở ngành
Ngày thêm: 07/02/2018
199 143.33KB Download
Phu luc IV - Dieu kien thuc te
Ngày thêm: 07/02/2018
136 701.8KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018