Tuyển sinh 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Quyết định ban hành danh sách trúng tuyển nhập học danh sách lớp và mã sinh viên K6, LT K6, VB2K6

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
QĐ mã sv K6, LT K6, VB2K6
Ngày thêm: 24/12/2018
55 11.78MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019