Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 30.92 Trong tháng
10 Đang online
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Các quyết định

Quyết định mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2014-2015
19/05/2015
..
Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I (2014 - 2015)
15/05/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Số:  190 /QĐ-ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hưng yên, ngày 13 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả rèn lu..
Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên K1,K2,K2LT thuộc đối tượng: CĐHH, DTTS, TNLĐ
27/04/2015
..
Quyết định mức thu tiền nhà ở Ký túc xá cao cấp A1 năm học (2014-2015)
20/04/2015
..
Quyết định cảnh báo học tập đối với sinh viên học kỳ 1 năm 2014-2015
25/03/2015
  ..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017