Tuyển sinh năm 2020 Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Gala “UFBA’s Opening Show 2020” Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh năm 2020
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Gala “UFBA’s Opening Show 2020”
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Các quyết định

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban liên lạc Cựu sinh viên
04/10/2016
..
Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên khóa 47,K1,K2,K3,K3LT
30/09/2016
..
Quyết định Khen thưởng và tặng Học bổng Kitano cho sinh viên  có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2016
21/09/2016
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 604/QĐ-ĐHTCQTKD Hưng Yên, ngày 19 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH ..
Quyết định thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên trường Đại học Tài chính - QTKD (Lâm thời)
15/09/2016
..
Quyết định mức thu ở Ký túc xá khu nhà khách CS1 năm học 2016-2017
05/09/2016
..
Quyết định tặng giấy khen và thưởng cán bộ, giảng viên, sinh viên hoàn thành xuất sắc chiến dịch tình nguyện hè lưu động năm 2016
26/08/2016
\ ..
Quyết định mức thu học phí năm học 2016-2017 đối với sinh viên chính quy đào tạo trong trường
23/08/2016
..
Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy
18/08/2016
..
Quyết định mức thu học phí năm học 2015-2016 đối với lớp LT3M
15/08/2016
..
 Quyết định mức thu ở Ký túc xá năm học 2016-2017
15/08/2016
..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020