Tuyển sinh năm 2020 Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Gala “UFBA’s Opening Show 2020” Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh năm 2020
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Gala “UFBA’s Opening Show 2020”
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Các quyết định

Quyết định Ban hành Quy đinh một số nội dung vi phạm  và khung xử lý kỷ luật sinh viên
12/08/2016
..
Quyết định Ban hành Quy định Đánh giá rèn luyện  các khóa đào tạo Cao đẳng, Đại học và Đại học liên thông hệ chính quy  tại trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
08/08/2016
..
Quyết định tặng giấy khen và thưởng cho sinh viên Đại học liên thông hệ chính quy K2 đạt kết quả học tập xuất sắc, rèn luyện tốt khóa học 2014-2016
04/08/2016
..
Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016 của sinh viên khóa 46,47,K1,K2,K3,K3LT
04/05/2016
..
Quyết định tặng giấy khen và thưởng cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2016
24/03/2016
..
Quyết định cấp học bổng KKHT cho sinh viên lớp LT-2H học kỳ I năm học 2015-2016
10/03/2016
..
Quyết định cấp học bổng KKHT cho sinh viên cao đẳng K46 và đại học K1, K2, K2-LT  Học kỳ I năm học 2015-2016
13/01/2016
BỘ TÀI CHÍNH TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số: 12/QĐ-ĐHTCQTKD H­ưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2016 ..
Quyết định khen thưởng và tặng học bổng "Shinnyo-en vì sinh viên nghèo vượt khó học khá, giỏi" 2015
17/12/2015
..
Khen thưởng nữ sinh tham gia vòng Chung kết Nữ sinh duyên dáng 2015
30/11/2015
..
Quyết định về việc Tặng giấy khen và thưởng cán bộ, giảng viên, sinh viên  tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2015
23/11/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH Số: 615 /QĐ- ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Hưng Yên, ngày 20 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020