Chúc mừng năm mới 2021 Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Chúc mừng năm mới 2021
Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Các quyết định

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên khóa 47,K1,K2,K3,K3LT
30/09/2016
..
Quyết định Khen thưởng và tặng Học bổng Kitano cho sinh viên  có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2016
21/09/2016
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 604/QĐ-ĐHTCQTKD Hưng Yên, ngày 19 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH ..
Quyết định thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên trường Đại học Tài chính - QTKD (Lâm thời)
15/09/2016
..
Quyết định mức thu ở Ký túc xá khu nhà khách CS1 năm học 2016-2017
05/09/2016
..
Quyết định tặng giấy khen và thưởng cán bộ, giảng viên, sinh viên hoàn thành xuất sắc chiến dịch tình nguyện hè lưu động năm 2016
26/08/2016
\ ..
Quyết định mức thu học phí năm học 2016-2017 đối với sinh viên chính quy đào tạo trong trường
23/08/2016
..
Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy
18/08/2016
..
Quyết định mức thu học phí năm học 2015-2016 đối với lớp LT3M
15/08/2016
..
 Quyết định mức thu ở Ký túc xá năm học 2016-2017
15/08/2016
..
Quyết định Ban hành Quy đinh một số nội dung vi phạm  và khung xử lý kỷ luật sinh viên
12/08/2016
..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021