Tuyển sinh năm 2020 Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Gala “UFBA’s Opening Show 2020” Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh năm 2020
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Gala “UFBA’s Opening Show 2020”
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Các quyết định

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên K1, K2, K2LT thuộc đối tượng: CTB, CBB
23/01/2015
..
Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên K2, K2LT thuộc đối tượng: CTB, CBB, MC, MSLĐ
23/01/2015
..
Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên K1 thuộc đối tượng: CTB,CBB,CĐHH,TNLĐ
16/01/2015
..
Quyết định Về việc cấp học bổng KKHT cho sinh viên cao đẳng K45, K47 và K1, K2 Đại học Học kỳ I năm học 2014-2015
12/01/2015
  BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOAN   Số:  10 /QĐ-ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      &nb..
Quyết định Về việc cấp học bổng KKHT cho sinh viên lớp LT-2H  liên thông đại học Học kỳ I năm học 2014-2015
12/01/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH         Số: 11 /QĐ-ĐHTCQTKD   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    ..
Quyết định về việc xoá tên sinh viên khỏi danh sách lớp
07/01/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH         Số: 03 /QĐ-ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     ..
Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II (2013 - 2014)
06/01/2015
..
Quyết định Khen thưởng và tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các sinh viên  có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2014
06/01/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ Số: 01/QĐ -ĐHTCQTKD Hưng Yên, ngày 05 tháng 01 năm  2015 ..
Quyết định Về việc Khen thưởng cho giảng viên, sinh viên  tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2014
03/12/2014
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH                Số: 1379/QĐ- ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  &n..
Quyết định mức thu học phí năm học 2014-2015 đối với sinh viên đào tạo trong trường
17/11/2014
BỘ TÀI CHÍNH TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 926/QĐ-ĐHTCQTKD            H­ưng Yên,..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020