Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 7630 Trong tháng
20 Đang online
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Các quyết định

Quyết định Khen thưởng và tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các sinh viên  có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2014
06/01/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ Số: 01/QĐ -ĐHTCQTKD Hưng Yên, ngày 05 tháng 01 năm  2015 ..
Quyết định Về việc Khen thưởng cho giảng viên, sinh viên  tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2014
03/12/2014
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH                Số: 1379/QĐ- ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  &n..
Quyết định mức thu học phí năm học 2014-2015 đối với sinh viên đào tạo trong trường
17/11/2014
BỘ TÀI CHÍNH TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 926/QĐ-ĐHTCQTKD            H­ưng Yên,..
Khen thưởng và tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các sinh viên thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2014
17/11/2014
BỘ TÀI CHÍNH TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 941/QĐ-ĐHTCQTKD            H­ưng Yên,..
Quyết định mức thu tiền nhà ở đối với KTX C7 năm học 2014-2015
17/11/2014
..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017