Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 2190 Trong tháng
20 Đang online
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Các quyết định

Quyết định Về việc cấp học bổng KKHT cho sinh viên lớp LT-2H  liên thông đại học Học kỳ I năm học 2014-2015
12/01/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH         Số: 11 /QĐ-ĐHTCQTKD   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    ..
Quyết định về việc xoá tên sinh viên khỏi danh sách lớp
07/01/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH         Số: 03 /QĐ-ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     ..
Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II (2013 - 2014)
06/01/2015
..
Quyết định Khen thưởng và tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các sinh viên  có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2014
06/01/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ Số: 01/QĐ -ĐHTCQTKD Hưng Yên, ngày 05 tháng 01 năm  2015 ..
Quyết định Về việc Khen thưởng cho giảng viên, sinh viên  tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2014
03/12/2014
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH                Số: 1379/QĐ- ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  &n..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018