Chúc mừng năm mới 2021 Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Chúc mừng năm mới 2021
Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Các quyết định

Quyết định khen thưởng các cá nhân có thành tích cao trong các cuộc thi và hoạt động phong trào của nhà trường, Đoàn thanh niên năm 2015
18/06/2015
..
Quyết định cấp học bổng KKHT cho sinh viên cao đẳng K45,46,47 và đại học K1, K2  Học kỳ II năm học 2014-2015
11/06/2015
..
Quyết định mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2014-2015
19/05/2015
..
Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I (2014 - 2015)
15/05/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Số:  190 /QĐ-ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hưng yên, ngày 13 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả rèn lu..
Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên K1,K2,K2LT thuộc đối tượng: CĐHH, DTTS, TNLĐ
27/04/2015
..
Quyết định mức thu tiền nhà ở Ký túc xá cao cấp A1 năm học (2014-2015)
20/04/2015
..
Quyết định cảnh báo học tập đối với sinh viên học kỳ 1 năm 2014-2015
25/03/2015
  ..
Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên K45 thuộc đối tượng: CTB,CBB,CLS,CĐHH,TNLĐ
11/03/2015
..
Quyết định Về việc xoá tên sinh viên khỏi danh sách lớp
13/02/2015
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH       Số:      /QĐ-ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  &n..
Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên K1, K2, K2LT thuộc đối tượng: CTB, CBB
23/01/2015
..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021