Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Các quyết định

Khen thưởng và tặng Học bổng Doanh nghiệp cho các sinh viên thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập năm 2014
17/11/2014
BỘ TÀI CHÍNH TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 941/QĐ-ĐHTCQTKD            H­ưng Yên,..
Quyết định mức thu tiền nhà ở đối với KTX C7 năm học 2014-2015
17/11/2014
..
Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên K43,K44,K45,K46,K1 thuộc đối tượng chính sách
17/11/2014
..
Quyết định cử Cố vấn học tập các lớp Đại học K2 và Cao đẳng K47
17/11/2014
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH Số: 1104 /QĐ-ĐHTCQTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Hưng Yên..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021