Thông tin tuyển sinh 2018 Xét tuyển hệ Đại học chính quy theo kết quả học bạ THTP Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Thông tin tuyển sinh 2018
Xét tuyển hệ Đại học chính quy theo kết quả học bạ THTP
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

       Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam  và kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 31/10/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2017 – 2020. Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017, 14 Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

      Các Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và báo cáo kiểm điểm vai trò của các Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tất cả các Chi bộ đã tiến hành bầu ra cấp Ủy mới cho nhiệm kỳ 2017-2020.

NGƯT.TS. Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

      Các Đại hội tiến hành bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả là có 38 đồng chí đã được các đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2017-2020. Các đồng chí tham gia cấp Ủy nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; nhiệt tình và có đủ điều kiện, thời gian hoạt động công tác Đảng; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt. Đa số các đồng chí tham gia cấp Ủy khóa mới là những người đang đảm nhận các chức vụ từ cấp Trưởng, Phó đơn vị và tương đương trở lên.

       Kết quả đại hội của 14 Chi bộ đã được Đảng ủy Trường nhất trí chuẩn y và ngay sau đây cấp ủy của 14 Chi bộ sẽ thể hiện rõ quyết tâm cao trong triển khai các công việc sau đại hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ, trước hết là lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường vững mạnh, Nhà trường phát triển.

Danh sách chuẩn y các Chi bộ của Đảng ủy trường

STT

CÁC CHI BỘ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH PHÊ CHUẨN

1

Khoa Kế toán Kiểm toán

Nguyễn Quốc Thắng

Bí Thư

 

 

Nguyễn Hải Hà

Phó Bí thư

 

 

Phạm Thu Hương

Chi ủy viên

2

Khoa Tài chính Ngân hàng

Nguyễn Thị Bích Điệp

Bí Thư

 

 

Hồ Ngọc Hà

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Thị Liên

Chi ủy viên

3

Khoa Quản trị Kinh doanh

Đào Văn Tú

Bí Thư

 

 

Đỗ Văn Dũng

Phó Bí thư

 

 

Đỗ Tiến Tới

Chi ủy viên

4

Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Đỗ Thi Kim Chi

Bí Thư

 

 

Phạm Văn Tịch

Phó Bí thư

5

Khoa Thẩm định giá

Trần Đình Thắng

Bí Thư

 

 

Kiều Thị Hồng Hạnh

Phó Bí thư

 

 

Vũ Thị Phương Thảo

Chi ủy viên

6

Khoa Ngoại ngữ

Nguyễn Hạnh Vân

Bí Thư

 

 

Quản Thị Hoàng Anh

Phó Bí thư

 

 

Đào Thị Hồng Lam

Chi ủy viên

7

Khoa Lý luận chính trị

Nguyễn Thị Thu Hường

Bí Thư

 

 

Lê Thị Hạnh

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Thị Thúy

Chi ủy viên

8

Khoa Giáo dục thể chất

Vũ Đăng Dũng

Bí Thư

 

 

Phạm Khánh Tùng

Phó Bí thư

9

Khoa học Khảo thí

Nguyễn Huy Cường

Bí Thư

 

 

Đỗ Thị Minh Nhâm

Phó Bí thư

10

Tổ chức Đào tạo

Lê Tuấn Hiệp

Bí Thư

 

 

Vũ Văn Hoàng

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Thị Bích Anh

Chi ủy viên

11

Hành chính Y tế

Lê Văn Hùng

Bí Thư

 

 

Lê Xuân Hải

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

Chi ủy viên

12

Công tác sinh viên

Nguyễn Việt Hưng

Bí Thư

 

 

Đỗ Thế Mạnh

Phó Bí thư

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn Cường

Chi ủy viên

13

Hậu cần

Phạm Văn Hưng

Bí Thư

 

 

Lương Ngọc Huy

Phó Bí thư

 

 

Lê Văn Trường

Chi ủy viên

14

Các Trung tâm

Phạm Minh Đức

Bí Thư

 

 

Lương Thu Thủy

Phó Bí thư

 

Một số hình ảnh của Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

 

Chi Bộ Tổ chức – Đào tạo

Chi bộ Công tác Sinh viên

Chi bộ Khoa học – Khảo thí

Chi bộ Các trung tâm

Chi bộ Hành chính - Y tế

Chi bộ Hậu cần

Chi bộ Khoa Kế toán - Kiểm toán

Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh

Chi bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng

Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất

Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

Chi bộ Khoa Thẩm định giá

Chi bộ Khoa Ngoại ngữ

Trung tâm TTTV

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018