Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 10.32 Trong tháng
20 Đang online
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Đại hội công đoàn Bộ phận trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2022

       Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CĐN ngày 10/02/2017 của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, Công đoàn Trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022.

        Đại hội công đoàn Bộ phận nhằm thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định chỉ tiêu phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022; Các đại biểu tham gia góp ý dự thảo các văn kiện của Đại hội công đoàn trường; Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đề xuất kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

        Đại hội công đoàn các Bộ phận được tổ chức trong thời gian từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 20/09/2017. Kết quả đã bầu Ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo Ban chấp hành của các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2022:

      1. Công đoàn phòng TCKT

 • Bà:  Bùi Thị Huệ - Chủ tịch;
 • Bà:  Lê Thị Thu Mai - Ủy viên.

      2. Công đoàn phòng HCTH

 • Ông : Ngô Quang Nghĩa – Chủ tịch;
 • Bà: Nguyễn Thị Minh Thu - Ủy viên.

      3. Công đoàn phòng QTTB

 • Ông: Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch;
 • Ông: Lê Đức Thân – Phó chủ tịch;
 • Bà: Lương Thị Thoa - Ủy viên.

      4. Công đoàn Ban QLKTX

 • Ông:  Ngô Anh Mao – Chủ tịch;
 • Ông : Đỗ Thế Mạnh – Phó chủ tịch;
 • Bà : Đặng Thị Tuyết Mai - Ủy viên.

      5. Công đoàn Phòng TC – ĐT

 • Ông: Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch;
 • Bà: Nguyễn Thị Bích Anh – Phó chủ tịch;
 • Bà: Nguyễn Thị Lam Giang - Ủy viên.

      6. Công đoàn Phòng KH – KT

 • Bà: Nguyễn Thị Bích Hường – Chủ tịch;
 • Ông: Nguyễn Hữu Dũng - Ủy viên.

      7. Công đoàn trạm Y tế

 • Ông: Lê Quang Hưng – Chủ tịch;
 • Bà: Nguyễn Thị Dùng - Ủy viên.

      8.Công đoàn Phòng CTSV

 • Ông: Nguyễn Quốc Tuấn Cường – Chủ tịch;
 • Ông: Vũ Đức Anh - Ủy viên.

      9. Công đoàn Các Trung tâm

 • Ông: Phạm Ngọc Thảo – Chủ tịch;
 • Ông: Trần Hiền Nhân – Phó chủ tịch;
 • Bà: Đoàn Thị Lâm - Ủy viên.

      10. Công đoàn Khoa KTKT

 • Ông: Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch;
 • Bà: Trần Thị Lụa – Phó chủ tịch;
 • Bà: Trịnh Thị Điệp - Ủy viên.

      11. Công đoàn Khoa TCNH

 • Bà: Trương Thị Đức Giang – Chủ tịch;
 • Bà: Nguyễn Thị Liên – Phó chủ tịch;
 • Bà: Đỗ Thị Tuyết Mai - Ủy viên.

      12. Công đoàn Khoa HTTTQL

 • Bà: Đỗ Thị Kim Chi – Chủ tịch;
 • Bà: Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó chủ tịch;
 • Ông: Nguyễn Thành Chung - Ủy viên.

      13. Công đoàn Khoa QTKD

 • Bà: Lê Minh Hạnh – Chủ tịch;
 • Ông: Đỗ Tiến Tới – Phó chủ tịch;
 • Bà: Đặng Thị Hải Thanh - Ủy viên.

      14. Công đoàn Khoa TĐG

 • Bà: Kiều Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch;
 • Ông: Đỗ Minh Ngọc – Phó chủ tịch;
 • Bà: Trần Thị Lý - Ủy viên.

      15. Công đoàn Khoa LLCT

 • Bà: Cao Thị Thu Hằng – Chủ tịch;
 • Bà: Trần Thị Tuyết Nhung – Phó chủ tịch;
 • Bà: Nguyễn Thị Thùy Dung - Ủy viên.

      16. Công đoàn Khoa Ngoại Ngữ

 • Bà: Trần Thị Thu Trang – Chủ tịch;
 • Bà: Hồ Thị Tam – Phó chủ tịch;
 • Bà: Lê Thị Uran - Ủy viên.

      17. Công đoàn Khoa GDTC

 • Ông: Nguyễn Văn Sự - Chủ tịch;
 • Ông: Đặng Hoài Nam - Ủy viên

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022:

Thu Hường-Duy Khánh

 

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018