Thư cảm ơn Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Thư cảm ơn
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch về khảo sát lấy ý kiến phản hổi trực tiếp , trên phần mềm của các bên liên quan năm học 2020-2021
01/12/2020
..
Quyết định ban hành hệ thống chỉ số đánh giá năng lực thực hiện KPIs áp dụng tại trường ĐHTCQTKD năm học 2020-2021
12/11/2020
..
Quyết định thay đổi bổ sung nhân sự Hội đồng đảm bảo chất lượng và bộ phận đảm bảo chất lượng giáo dục của trường ĐHTCQTKD
04/11/2020
..
Quyết định thay đổi bổ sung nhân sự Hội đồng và ban thư ký tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học
04/11/2020
..
Kế hoạch về đảm bảo chất lượng trường Đại học TCQTKD
01/10/2020
..
Báo cáo kết quả khảo sát cán bộ, giáo viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trên phần mềm năm học 2019-2020
29/09/2020
..
Thông báo về góp ý dự thảo Kế hoạch đảm bảo chất lượng trường Đại học TCQTKD năm học 2020-2021
24/09/2020
..
Kế hoạch về đánh giá ngoài của trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
31/08/2020
..
Quyết định ban hành quy định đối sánh so chuẩn chất lượng giáo dục của trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
26/08/2020
..
Quyết định ban hành chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
26/08/2020
..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020