Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 6310 Trong ngày
 25.17 Trong tuần
 26.36 Trong tháng
 26.36 Cả năm
 26.36 Tổng lượt xem
150 Đang online
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Tài chính-QTKD Đại học Tài chính - QTKD kỷ niệm 50 năm thành lập trường Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ liên thông Đại học K1 Đại hội Đảng bộ ĐH Tài chính – QTKD nhiệm kỳ 2015-2020 50 năm tự hào Tài chính
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Tài chính-QTKD
Đại học Tài chính - QTKD kỷ niệm 50 năm thành lập trường
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ liên thông Đại học K1
Đại hội Đảng bộ ĐH Tài chính – QTKD nhiệm kỳ 2015-2020
50 năm tự hào Tài chính

Danh bạ liên hệ

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

 

CQ: 0436.590.465

Email: nghiatcqtkd@yahoo.com.vn

Phó Hiệu trưởng

Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Email : nguyenthanhhuyen1975@gmail.com

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

ĐT: 03213.980.077 (Văn thư) - FAX: 0436.590.468

Email : hcth.ufba@gmail.com

Trưởng phòng

ThS. Lê Văn Hùng

 

CQ: 0436.590.449 - DĐ: 0913.069.555

Email: lehung.ufba@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Email: nguyenanhtuan.ufba@gmail.com

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

ĐT: 0436.590.447

Trưởng phòng

Quản Trọng Doan

 

Email: quantrongdoantccb@gmail.com

Phó Trưởng phòng

Lê Thị Loan

 

Email: lethiloantochuc@gmail.com

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ĐT: 0436.590.459

Trưởng phòng

ThS. Lê Tuấn Hiệp

 

Email: hieptcqtkd@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Đạo

 

Email: nguyenvandao_tcqtkd@yahoo.com.vn

Phó Trưởng phòng

ThS. Vũ Văn Hoàng

 

Email: vuhoang7683@gmail.com

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ĐT: 03213.997.826 (CS1) -  03213.985.839 (CS2)

Trưởng phòng

ThS. Đỗ Văn Lương

 

Email: dovanluong1976@yahoo.com.vn

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Văn Bằng

 

Email: buivanbang581973@yahoo.com.vn

 

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐT: 03213.991.365 (CS2)

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Huy Cường

 

Email: cuongnguyentc@gmail.com

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

ĐT: 0436.590.448

Trưởng phòng

Phạm Văn Hưng

 

Email: ngocsang1974@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Thị Huệ

 

Email: buihuethi79@gmail.com

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

ĐT: 03213.788.144

Trưởng phòng

Lương Ngọc Huy

 

Email: luongngochuy@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Lê Văn Trường

 

Email: lvtruong21@yahoo.com.vn

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

ĐT: 03213.980.275 (CS1) - 03213.985.339 (CS2)

Trưởng phòng

ThS. Đậu Thế Tụng

 

Email: dauthetung@gmail.com

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Việt Hưng

 

Email: hungnv25@yahoo.com

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

ĐT: 03213.788.143

Phụ trách Ban

ThS. Nguyễn Tiến Huy

 

 

Email: tienhuytc@gmail.com

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

ĐT: 03213.788.142

Giám đốc

ThS. Nguyễn Khắc Hòa

 

Email: hoank1958@yahoo.com.vn

Phó Giám đốc

ThS. Lương Thu Thủy

 

Email: thuytcqtkd@gmail.com

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

ĐT: 03213.791.705 (CS2)

Phó Giám đốc

ThS. Phạm Ngọc Thảo

 

Email: thaopn.tcqtkd@gmail.com

TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

ĐT: 03213.791.928 (CS2)

Giám đốc

ThS. Phạm Minh Đức

 

Email: minhducpham4567@gmail.com

 

TRẠM Y TẾ

ĐT: 03213.791.182 (CS2)

Trưởng trạm

BS. Lê Xuân Hải

 

 

Phó Trưởng trạm

Y sỹ. Nguyễn Văn Bộ

 

 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

ĐT: 0436.590.447 - 03213.788.212

Phụ trách

Quản Trọng Doan

 

 

Email: quantrongdoantccb@gmail.com

Cán bộ kiêm nhiệm

Ths.Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Email: nguyenanhtuan.ufba@gmail.com

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

ĐT: 0436.590.447 (CS1) - 03213.985.839 (CS2)

Chủ tịch Công đoàn

Quản Trọng Doan

 

Email: quantrongdoantccb@gmail.com

Phó CT Công đoàn

Nguyễn Thị Minh Hương

 

Email: minhhuong206@gmail.com

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN

ĐT: 03213.991.066

Bí thư ĐTN

Ths. Đỗ Văn Dũng

 

Email: dungloan227@gmail.com

Phó Bí thư

Lê Hồng Hân

 

Email: hantranglinh@gmail.com

Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017