Tuyển sinh năm 2020 Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Gala “UFBA’s Opening Show 2020” Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh năm 2020
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Gala “UFBA’s Opening Show 2020”
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

 

STT

Chủ nhiệm

Đơn vị thực hiện

Tên đề tài

Cấp

Năm

1

Phan Thị Uyến

Lý luận chính trị

Giải pháp tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

Cơ sở

2017

2

Quản Thị Hoàng Anh

Ngoại ngữ

Những khó khăn của sinh viên trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh trong việc học tiếng Anh chuyên ngành

Cơ sở

2017

3

Nguyễn Hạnh Vân 

Ngoại ngữ

Hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh: Thực trạng và giải pháp

Cơ sở

2017

4

Lê Minh Thu 

Tài chính - Ngân hàng

Dạy học theo chủ đề và khả năng áp dụng đối với một số môn học thuộc khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2017

5

Nguyễn Huy Cường

Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Xây dựng phòng thực hành ngân hàng Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2017

6

Đoàn Thị Thanh Tâm

Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân và khả năng vận dụng vào trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh

Cơ sở

2017

7

Đậu Thế Tụng 

Công tác sinh viên

Phát triển mô hình đưa sinh viên đi trải nghiệm thực tế tại các Công ty Nhật Bản và nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam

Cơ sở

2017

8

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Ban Giám hiệu

Giải pháp huy động và sử dụng nguồn lực tài chính tại trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2017

9

Đỗ Thị Minh Nhâm 

Khảo thí và Quản lý chất lượng

Phát triển bền vững làng nghề trên địa bàn huyện Văn Lâm

Cơ sở

2017

10

Đào Văn Tú 

Quản trị kinh doanh

Quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Văn Lâm- Thực trạng và giải pháp

Cơ sở

2017

11

Nguyễn Quốc Thắng

Kế toán - Kiểm toán

Giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy cho sinh viên ngành kiểm toán đáp ứng chuẩn đầu ra tại trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2017

 

 

 

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020