Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ 27-07 Tuyển sinh 2021 Chung tay chống COVID-19 Tọa đàm tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy K5 và LTK6 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ 27-07
Tuyển sinh 2021
Chung tay chống COVID-19
Tọa đàm tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy K5 và LTK6
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2018

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2018 

TT

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị 

Tên đề tài

Cấp

Năm

1

Nguyễn Huy Cường

Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Thu hút và sử dụng ODA của Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam

Cơ sở

2018

2

Đào Thị Hồng Lam

Ngoại ngữ

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nhãn của tỉnh Hưng Yên trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Cơ sở

2018

3

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Đánh giá công tác soạn thảo, ban hành văn bản hành chính của UBND một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên từ năm 2015 đến nay

Cơ sở

2018

4

Nguyễn Hải Hà

Kế toán - Kiểm toán

Hoàn thiện mô hình và cơ chế tài chính trung tâm dịch vụ tại trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2018

5

Nguyễn Quốc Thắng

Kế toán - Kiểm toán

Hoàn thiện công tác kế toán ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên

Cơ sở

2018

6

Nguyễn Hạnh Vân

Ngoại ngữ

Nâng cao chất lượng học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2018

7

Lê Thị Bình

Kế toán - Kiểm toán

Hoàn thiện chương trình thực tập cho sinh viên ngành kế toán tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2018

8

Nguyễn Việt Hưng

Công tác sinh viên

Công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2018

9

Phạm Khánh Tùng

Giáo dục thể chất

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2018

10

Nguyễn Trọng Nghĩa

Ban Giám hiệu

Công tác tạo động lực cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2018

11

Đỗ Thị Nhài

Quản trị kinh doanh

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng nghề Lộng Thượng, Văn Lâm, Hưng Yên

Cơ sở

2018

12

Kiều Thị Hồng Hạnh

Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông trung học trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Cơ sở

2018

13

Đoàn Thị Thanh Tâm

Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Thu hút FDI tại tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2005-2016: Thực trạng và giải pháp

Cơ sở

2018

14

Kim Thị Hạnh

Quản trị kinh doanh

Quan hệ lao động tại các doanh nghiệp thuộc kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên: Thực trạng và giải pháp

Cơ sở

2018

15

Lê Thị Hạnh

Lý luận chính trị

Giải pháp nâng cao chất lượng công vụ cán bộ công chức huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Cơ sở

2018

16

Phạm Văn Hưng

Kế toán tài chính

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên

Cơ sở

2018

17

Đào Văn Tú

Quản trị kinh doanh

Khởi sự kinh doanh của cựu sinh viên Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cơ sở

2018

18

Tạ Minh Châu

Hệ thống thông tin quản lý

Xây dựng phần mềm Testsoft quản lý ngân hàng câu hỏi chấm thị trắc nghiệm trên máy tính trong mạng Lan

Cơ sở

2018

19

Nguyễn Mạnh Tưởng

Lý luận chính trị

Phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm - Hà Nội giai đoạn 2010 - 2016

Cơ sở

2018

20

Ngô Ánh Nguyệt

Tài chính - Ngân hàng

Quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp xi măng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Cơ sở

2018

21

Nguyễn Thị Bích Điệp

Tài chính - Ngân hàng

Tăng cường quản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế quận Long Biên - Thành phố Hà Nội

Cơ sở

2018

22

Nguyễn Hữu Dũng

Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Thu hút và sử dụng Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam giai đoạn 2010 -2015: Thực trạng và bài học kinh nghiệm

Cơ sở

2018

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021