Tuyển sinh năm 2020 Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Gala “UFBA’s Opening Show 2020” Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh năm 2020
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Gala “UFBA’s Opening Show 2020”
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2019

DANH MỤC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CN THỰC HIỆN NĂM 2019

(Của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh)

TT

Mã số

Chủ nhiệm

Tên đề tài

Cấp quản lý

m

1

02.19.01

Ths. Nguyễn Thị Bích Anh

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

Cấp cơ sở

2019

2

02.19.02

CN. Phạm Văn Hưng

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh theo hướng tự chủ đại học

Cấp cơ sở

2019

3

02.19.03

TS. Lê Tuấn Hiệp

Hoàn thiện chương trình đào tạo trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội

Cấp cơ sở

2019

4

02.19.04

TS. Nguyễn Huy Cường

Một số giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp cơ sở

2019

5

02.19.05

Ths. Lương Thu Thủy

Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp cơ sở

2019

6

02.19.06

Ths. Đỗ Thị Minh Nhâm

Hoàn thiện các tiêu chuẩn theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh phục vụ cho việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Cấp cơ sở

2019

7

02.19.07

Ths. Vũ Văn Hoàng

Thúc đẩy hoạt động truyền thông marketing tại trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp cơ sở

2019

8

02.19.08

TS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy

 

Xây dựng mô hình thực hành kiểm toán báo cáo tài chính cho sinh viên ngành kiểm toán tại Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp cơ sở

2019

9

02.19.09

Ths. Trương Thị Đức Giang

Phân tích tình hình tài chính tại một số doanh nghiệp thép trên địa bàn huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Cấp cơ sở

2019

10

02.19.10

TS. Nguyễn Quang Hiệp

Phân tích tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên

Cấp cơ sở

2019

11

02.19.11

Ths. Trần Đình Thắng

Thực hiện hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam – Những vấn đề đặt ra

Cấp cơ sở

2019

12

02.19.12

Ths. Đỗ Minh Nam

Phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm

Cấp cơ sở

2019

13

02.19.13

Ths. Nguyễn Thị Vân

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin của giảng viên trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cấp cơ sở

2019

14

02.19.14

Ths. Cao Thị Thu Hằng

Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến phát triển bền vững trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Cấp cơ sở

2019

15

02.19.15

Ths. Đào Thị Hằng

Thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên – Những vấn đề đặt ra

Cấp cơ sở

2019

16

02.19.16

TS. Đoàn Thị Thanh Tâm

 

Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình

Cấp cơ sở

2019

17

02.19.17

Ths. Đinh Thị Kim Nhung

Vận dụng lý luận dạy học và phương pháp giảng dạy môn toán phù hợp cho sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp cơ sở

2019

18

02.19.23

TS. Đào Văn Tú

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Cấp cơ sở

2019

19

02.19.19

Ths. Bùi Văn Bằng

  •  

Văn hoá doanh nghiệp của các Công ty Nhật Bản (Nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam), vận dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Cấp cơ sở

2019

20

02.19.20

TS. Nguyễn Quốc Thắng

Hoàn thiện kế toán ngoại tệ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Cấp cơ sở

2019

21

02.19.21

 

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp

Minh bạch tài chính – ngân sách và trách nhiệm giải trình của các xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Cấp cơ sở

2019

22

02.19.22

Ths. Trịnh Thị Thu Hà

Hoàn thiện chỉ tiêu  đánh giá tài chính nhà thầu các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Cấp cơ sở

2019

                             Tổng số 22 đề tài

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020