Tuyển sinh 2019 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Danh sách điểm thi hết học phần tự nguyện đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
AV1_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
63 622.16KB Download
AV2_TAKT_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
68 2.09MB Download
DLCM_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
42 417.14KB Download
EXCEL_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
54 1.94MB Download
GDTC_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
57 3.77MB Download
KTDN1_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
64 4.65MB Download
KTDN2_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
49 1.4MB Download
KTDN3_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
51 1.83MB Download
KTNHTM1 _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
36 651.48KB Download
KTQTRi_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
49 4.54MB Download
KTSN1_KTSN2_NSNN_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
43 1.52MB Download
KTViM_KTVM_KTQTE_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
44 2.65MB Download
KHGT_KSKD_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
40 980.61KB Download
MHT_XSTK_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
44 2.22MB Download
NLKT_NLTK_MAR_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
132 1.75MB Download
PTTCDN_PLÐC_TCTT2_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
43 1.06MB Download
TCC_TCC1_XZXHH _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
56 1.96MB Download
TCDN1_TCDN2_TCSN_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
49 1.63MB Download
TCKTDN _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
45 921.73KB Download
TCKTDN_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
48 1.81MB Download
TDGTDN_THUE_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
88 3.22MB Download
TDNHTM_TCSN _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
46 1.09MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019