Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Danh sách điểm thi hết học phần tự nguyện đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
AV1_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
41 622.16KB Download
AV2_TAKT_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
42 2.09MB Download
DLCM_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
24 417.14KB Download
EXCEL_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
32 1.94MB Download
GDTC_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
27 3.77MB Download
KTDN1_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
45 4.65MB Download
KTDN2_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
30 1.4MB Download
KTDN3_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
28 1.83MB Download
KTNHTM1 _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
16 651.48KB Download
KTQTRi_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
33 4.54MB Download
KTSN1_KTSN2_NSNN_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
25 1.52MB Download
KTViM_KTVM_KTQTE_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
22 2.65MB Download
KHGT_KSKD_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
21 980.61KB Download
MHT_XSTK_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
25 2.22MB Download
NLKT_NLTK_MAR_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
28 1.75MB Download
PTTCDN_PLÐC_TCTT2_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
23 1.06MB Download
TCC_TCC1_XZXHH _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
31 1.96MB Download
TCDN1_TCDN2_TCSN_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
29 1.63MB Download
TCKTDN _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
26 921.73KB Download
TCKTDN_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
28 1.81MB Download
TDGTDN_THUE_TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
40 3.22MB Download
TDNHTM_TCSN _TN1
Ngày thêm: 27/11/2018
29 1.09MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018