Tuyển sinh 2019 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy chương trình đào tạo Ngành Kinh tế và Ngành Kinh doanh quốc tế

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS Giảng viên cơ hữu dạy ngành Kinh tế
Ngày thêm: 13/09/2017
331 2.21MB Download
DS Giảng viên cơ hữu dạy ngành Kinh doanh quốc tế
Ngày thêm: 13/09/2017
283 2.35MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019