Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 10.32 Trong tháng
20 Đang online
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy chương trình đào tạo Ngành Kinh tế và Ngành Kinh doanh quốc tế

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS Giảng viên cơ hữu dạy ngành Kinh tế
Ngày thêm: 13/09/2017
168 2.21MB Download
DS Giảng viên cơ hữu dạy ngành Kinh doanh quốc tế
Ngày thêm: 13/09/2017
137 2.35MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018