Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 2420 Trong tháng
10 Đang online
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2017
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học - đợt 2 năm 2017

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS Phong thi Tin hoc-đọt 2 năm 2017-CS2
Ngày thêm: 03/10/2017
344 4.77MB Download
DS Phòng thi NN-Kỹ năng nghe đợt 2 năm 2017
Ngày thêm: 03/10/2017
265 4.63MB Download
DS Phòng thi NN-Kỹ năng nói đợt 2 năm 2017-CS2
Ngày thêm: 03/10/2017
262 4.33MB Download
DS Phòng thi NN-Kỹ năng đọc đợt 2 năm 2017-CS2
Ngày thêm: 03/10/2017
217 4.03MB Download
DS Phòng thi NN-Kỹ năng viết đợt 2 năm 2017-CS2
Ngày thêm: 03/10/2017
237 4.63MB Download
DS sinh viên liên thông thi chuẩn đầu ra
Ngày thêm: 05/10/2017
71 438KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018