Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Danh sách phòng thi ĐHCQ K3,4,5 học kì 2 năm học 2017-2018

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DSPT ĐHCQ K3 học kỳ 2 năm học 17-18
Ngày thêm: 08/05/2018
1169 1.79MB Download
DSPT ĐHCQ K4 học kỳ 2 năm học 17-18
Ngày thêm: 08/05/2018
518 1.69MB Download
DSPT ĐHCQ K5 học kỳ 2 năm học 17-18
Ngày thêm: 08/05/2018
624 1.56MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018