Xuân Kỷ Hợi 2019 Gặp mặt đầu Xuân và mừng thọ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Xuân Kỷ Hợi 2019
Gặp mặt đầu Xuân và mừng thọ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Danh sách phòng thi ĐHCQ K3,4,5 Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DSPT ĐHCQ K3 học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ngày thêm: 28/11/2018
1473 1.16MB Download
DSPT ĐHCQ K4 học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ngày thêm: 28/11/2018
1366 1.22MB Download
DSPT ĐHCQ K5 học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ngày thêm: 28/11/2018
1322 1.35MB Download
DSPT ĐHCQ K6 học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ngày thêm: 28/11/2018
1649 1.47MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019