Tuyển sinh 2019 Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DỰ KIẾN SV BẢO VỆ ĐỢT 1, ngay 9 thang 6 2019
Ngày thêm: 05/06/2019
245 111.5KB Download
TCNH - Tiểu ban K3 NH đợt 1 T6.2019
Ngày thêm: 05/06/2019
104 49KB Download
TCNH - Tiểu ban K3 TCDN đợt 1 T6.2019
Ngày thêm: 05/06/2019
171 94.5KB Download
DANH SÁCH SV K3 BVKL ĐỢT 1,6.19
Ngày thêm: 05/06/2019
67 1.23MB Download
DANH SÁCH SV K3 BVKL ĐỢT 1,6.192
Ngày thêm: 05/06/2019
48 625KB Download
DANH SÁCH SV K3 BVKL ĐỢT 1,6.193
Ngày thêm: 05/06/2019
61 3.46MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019