Tuyển sinh năm 2020 Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Gala “UFBA’s Opening Show 2020” Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh năm 2020
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Gala “UFBA’s Opening Show 2020”
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DỰ KIẾN SV BẢO VỆ ĐỢT 1, ngay 9 thang 6 2019
Ngày thêm: 05/06/2019
279 111.5KB Download
TCNH - Tiểu ban K3 NH đợt 1 T6.2019
Ngày thêm: 05/06/2019
156 49KB Download
TCNH - Tiểu ban K3 TCDN đợt 1 T6.2019
Ngày thêm: 05/06/2019
224 94.5KB Download
DANH SÁCH SV K3 BVKL ĐỢT 1,6.19
Ngày thêm: 05/06/2019
91 1.23MB Download
DANH SÁCH SV K3 BVKL ĐỢT 1,6.192
Ngày thêm: 05/06/2019
91 625KB Download
DANH SÁCH SV K3 BVKL ĐỢT 1,6.193
Ngày thêm: 05/06/2019
84 3.46MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020