Xuân Kỷ Hợi 2019 Gặp mặt đầu Xuân và mừng thọ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Xuân Kỷ Hợi 2019
Gặp mặt đầu Xuân và mừng thọ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Danh sách sinh viên dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đại học K1, K1-Ngành 2, ĐHLT K3 hệ chính quy

Ghi chú:
- Sinh viên chưa nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp làm đơn xét CNTN nộp về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 23/02/2018.
. Sinh viên còn nợ học phí và các lệ phí khoản khác nộp về phòng Tài chính Kế toán trước ngày 23/02/2018.
- Sinh viên không hoàn thành các nghĩa vụ ở trên sẽ không được công nhận tốt nghiệp.
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019