Tuyển sinh 2019 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Danh sách sinh viên dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đại học K1, K1-Ngành 2, ĐHLT K3 hệ chính quy

Ghi chú:
- Sinh viên chưa nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp làm đơn xét CNTN nộp về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 23/02/2018.
. Sinh viên còn nợ học phí và các lệ phí khoản khác nộp về phòng Tài chính Kế toán trước ngày 23/02/2018.
- Sinh viên không hoàn thành các nghĩa vụ ở trên sẽ không được công nhận tốt nghiệp.
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019