Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Danh sách tổng hợp điểm thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đợt 3 năm 2017 hệ LTCQ K3,K4

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
ĐIỂM THI ĐẦU RA TIN HỌC, NGOẠI NGỮ ĐỢT 3-2017 LTCQ K3,K4 (1)
Ngày thêm: 02/03/2018
145 2.18MB Download
ĐIỂM THI ĐẦU RA TIN HỌC, NGOẠI NGỮ ĐỢT 3-2017 LTCQ K3,K4 (2)
Ngày thêm: 02/03/2018
169 660.32KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018