Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 8610 Trong ngày
 16.51 Trong tuần
 17.7 Trong tháng
 17.7 Cả năm
 17.7 Tổng lượt xem
100 Đang online
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Tài chính-QTKD Đại học Tài chính - QTKD kỷ niệm 50 năm thành lập trường Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ liên thông Đại học K1 Đại hội Đảng bộ ĐH Tài chính – QTKD nhiệm kỳ 2015-2020 50 năm tự hào Tài chính
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Tài chính-QTKD
Đại học Tài chính - QTKD kỷ niệm 50 năm thành lập trường
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ liên thông Đại học K1
Đại hội Đảng bộ ĐH Tài chính – QTKD nhiệm kỳ 2015-2020
50 năm tự hào Tài chính

Đào tạo

Chuẩn đầu ra Đại học
13/10/2014
QUY ĐỊNH Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 12/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh) I. NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG 1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp 1.1. ..
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
13/10/2014
1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu tổng quát    Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều..
Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017