Tuyển sinh 2019 Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Đáp án các môn thi trắc nghiệm kỳ 2 năm học 2017-2018

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Ngày thêm: 29/06/2018
59 272KB Download
KTDN TM, DV, XL
Ngày thêm: 29/06/2018
100 272KB Download
KỲ 2, 17-18_HTTTQL,KỲ 2_phieudapan
Ngày thêm: 29/06/2018
57 272KB Download
KỲ 2, 17-18_NGHIỆP VỤ KBNN
Ngày thêm: 29/06/2018
53 272KB Download
KHỞI SỰ KINH DOANH
Ngày thêm: 29/06/2018
54 272KB Download
MARKETING CĂN BẢN
Ngày thêm: 29/06/2018
80 272KB Download
KHỞI SỰ KINH DOANH 22.5
Ngày thêm: 29/06/2018
54 272KB Download
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TM
Ngày thêm: 29/06/2018
53 210KB Download
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2
Ngày thêm: 29/06/2018
57 272KB Download
ANH VĂN 1 K5
Ngày thêm: 29/06/2018
71 272KB Download
KỲ 2, 17-18_AV1
Ngày thêm: 29/06/2018
59 272KB Download
TTHCM K6
Ngày thêm: 29/06/2018
56 210KB Download
TOÁN CAO CẤP K6
Ngày thêm: 29/06/2018
61 210KB Download
TƯ TƯỞNG HCM K6
Ngày thêm: 29/06/2018
57 210KB Download
TCDN K4
Ngày thêm: 29/06/2018
74 272KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019