Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 5890 Trong ngày
 22.17 Trong tuần
 22.17 Trong tháng
 22.17 Cả năm
 22.17 Tổng lượt xem
70 Đang online
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Đại học Tài chính - QTKD tri ân ngày thương binh liệt sỹ 27/07 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho trường CĐTC Bắc Lào
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Đại học Tài chính - QTKD tri ân ngày thương binh liệt sỹ 27/07
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017
Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho trường CĐTC Bắc Lào

Đơn vị chức năng

Phòng Công tác sinh viên
13/10/2014
Phó trưởng phòng phụ trách : Ths.Nguyễn Việt Hưng I. Chức năng, nhiệm vụ        1. Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn thể mỹ cho sinh viên. Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định hiện hành của Bô..
Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng
13/10/2014
Phó trưởng phòng phụ trách: Ths. Đỗ Thị Minh Nhâm I. Chức năng nhiệm vụ 1. Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và tổ chức triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường. Thực hiện các nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dụ..
Phòng Quản lý khoa học &HTQT
13/10/2014
Trưởng phòng : TS. Nguyễn Huy Cường Phó trưởng phòng: TS. Đoàn Thị Thanh Tâm I. Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu và quản lý khoa học; hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tổ chức điều hành công ..
Phòng Quản lý đào tạo
13/10/2014
Trưởng phòng: Ths. Lê Tuấn Hiệp Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Đạo Phó trưởng phòng: Ths. Vũ Văn Hoàng I. Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm tuyển sinh, kế hoạ..
Phòng Hành chính - Tổng hợp
13/10/2014
Trưởng phòng  : Ths. Lê Văn Hùng     Phó trưởng phòng : Ths. Nguyễn Anh Tuấn I. Chức năng, nhiệm vụ        1. Chức năng: Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính, công..
Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017