Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 7480 Trong ngày
 7480 Trong tuần
 7480 Trong tháng
 7480 Cả năm
 7480 Tổng lượt xem
140 Đang online
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017 Hội giảng năm học 2016-2017 Hội thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017
Hội giảng năm học 2016-2017
Hội thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM
Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đơn vị chức năng

Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng
13/10/2014
Phó trưởng phòng phụ trách: Ths. Đỗ Thị Minh Nhâm I. Chức năng nhiệm vụ 1. Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và tổ chức triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường. Thực hiện các nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dụ..
Phòng Quản lý khoa học &HTQT
13/10/2014
Trưởng phòng : TS. Nguyễn Huy Cường Phó trưởng phòng: TS. Đoàn Thị Thanh Tâm I. Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu và quản lý khoa học; hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tổ chức điều hành công ..
Phòng Quản lý đào tạo
13/10/2014
Trưởng phòng: Ths. Lê Tuấn Hiệp Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Đạo Phó trưởng phòng: Ths. Vũ Văn Hoàng I. Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm tuyển sinh, kế hoạ..
Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017