Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 22.27 Trong tháng
10 Đang online
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Danh bạ liên hệ

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

 

CQ: 0436.590.465

Email: nghiatcqtkd@yahoo.com.vn

Phó Hiệu trưởng

Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Email : nguyenthanhhuyen1975@gmail.com

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

ĐT: 03213.980.077 (Văn thư) - FAX: 0436.590.468

Email : hcth.ufba@gmail.com

Trưởng phòng

ThS. Lê Văn Hùng

 

CQ: 0436.590.449 - DĐ: 0913.069.555

Email: lehung.ufba@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Email: nguyenanhtuan.ufba@gmail.com

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

ĐT: 0436.590.447

Trưởng phòng

Quản Trọng Doan

 

Email: quantrongdoantccb@gmail.com

Phó Trưởng phòng

Lê Thị Loan

 

Email: lethiloantochuc@gmail.com

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ĐT: 0436.590.459

Trưởng phòng

ThS. Lê Tuấn Hiệp

 

Email: hieptcqtkd@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Đạo

 

Email: nguyenvandao_tcqtkd@yahoo.com.vn

Phó Trưởng phòng

ThS. Vũ Văn Hoàng

 

Email: vuhoang7683@gmail.com

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ĐT: 03213.997.826 (CS1) -  03213.985.839 (CS2)

Trưởng phòng

ThS. Đỗ Văn Lương

 

Email: dovanluong1976@yahoo.com.vn

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Văn Bằng

 

Email: buivanbang581973@yahoo.com.vn

 

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐT: 03213.991.365 (CS2)

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Huy Cường

 

Email: cuongnguyentc@gmail.com

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

ĐT: 0436.590.448

Trưởng phòng

Phạm Văn Hưng

 

Email: ngocsang1974@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Thị Huệ

 

Email: buihuethi79@gmail.com

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

ĐT: 03213.788.144

Trưởng phòng

Lương Ngọc Huy

 

Email: luongngochuy@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Lê Văn Trường

 

Email: lvtruong21@yahoo.com.vn

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

ĐT: 03213.980.275 (CS1) - 03213.985.339 (CS2)

Trưởng phòng

ThS. Đậu Thế Tụng

 

Email: dauthetung@gmail.com

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Việt Hưng

 

Email: hungnv25@yahoo.com

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

ĐT: 03213.788.143

Phụ trách Ban

ThS. Nguyễn Tiến Huy

 

 

Email: tienhuytc@gmail.com

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

ĐT: 03213.788.142

Giám đốc

ThS. Nguyễn Khắc Hòa

 

Email: hoank1958@yahoo.com.vn

Phó Giám đốc

ThS. Lương Thu Thủy

 

Email: thuytcqtkd@gmail.com

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

ĐT: 03213.791.705 (CS2)

Phó Giám đốc

ThS. Phạm Ngọc Thảo

 

Email: thaopn.tcqtkd@gmail.com

TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

ĐT: 03213.791.928 (CS2)

Giám đốc

ThS. Phạm Minh Đức

 

Email: minhducpham4567@gmail.com

 

TRẠM Y TẾ

ĐT: 03213.791.182 (CS2)

Trưởng trạm

BS. Lê Xuân Hải

 

 

Phó Trưởng trạm

Y sỹ. Nguyễn Văn Bộ

 

 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

ĐT: 0436.590.447 - 03213.788.212

Phụ trách

Quản Trọng Doan

 

 

Email: quantrongdoantccb@gmail.com

Cán bộ kiêm nhiệm

Ths.Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Email: nguyenanhtuan.ufba@gmail.com

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

ĐT: 0436.590.447 (CS1) - 03213.985.839 (CS2)

Chủ tịch Công đoàn

Quản Trọng Doan

 

Email: quantrongdoantccb@gmail.com

Phó CT Công đoàn

Nguyễn Thị Minh Hương

 

Email: minhhuong206@gmail.com

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN

ĐT: 03213.991.066

Bí thư ĐTN

Ths. Đỗ Văn Dũng

 

Email: dungloan227@gmail.com

Phó Bí thư

Lê Hồng Hân

 

Email: hantranglinh@gmail.com

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017