Tuyển sinh 2021 Tọa đàm tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh 2021
Tọa đàm tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và giá trị cốt lõi

1. Sứ mệnh

    Là một trường đại học nằm trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh có sứ mạng cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, có thương hiệu trong nước và trong khu vực về các lĩnh vực: tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh góp phần quan trọng trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn

   Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường đại học đào tạo đa ngành có tính ứng dụng uy tín cao ở Việt Nam, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á.

3. Mục tiêu phát triển 

    Xây dựng Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng có uy tín ở Việt Nam và khu vực về các lĩnh vực: Kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, pháp luật kinh tế, thẩm định giá..., thực hiện tốt sứ mạng cung cấp sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, gắn với xây dựng xã hội học tập, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc; khẳng định thương hiệu là cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tài chính và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý; đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời đáp ứng yêu cầu đặt ra của Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030.

    Phát triển quy mô đào tạo hợp lý; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và hiện đại hóa công nghệ thông tin; mở rộng hoạt động liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

    Đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy luật phát triển khách quan, luôn bám sát tiêu chí chất lượng, chuyên nghiệp và hiện đại; phấn đấu đến năm 2020, Trường trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, có uy tín ở Việt Nam, đến năm 2030 trở thành trường đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á.

     Chủ động tích cực hội nhập quốc tế để khai thác tối đa các lợi ích từ hợp tác quốc tế phục vụ quá trình đào tạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; thực hiện liên kết đào tạo ở tất cả các cấp độ với các trường đại học lớn và thực hiện liên kết đào tạo với các nước trong khu vực.

     Tranh thủ nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý, ứng dụng thực tế và các hoạt động khác của Trường; đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức của Trường.

      Trường thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Nhà nước về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của một đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Giá trị cốt lõi

    Chất lượng - Chuyên nghiệp - hiện đại

    Chất lượng: Chất lượng là yếu tố sống còn của Nhà trường, chất lượng chứ không phải tên gọi làm nên thương hiệu Nhà trường. Phát triển các nguồn lực, đầu tư cho chất lượng là yếu tố quyết định làm nên thương hiệu của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh 

    Chuyên Nghiệp: Đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh luôn hướng tới sự chuyên nghiệp trong đào tạo, được thể hiện qua tác phong làm việc, giảng dạy kết hợp với việc nắm vững kiến thức chuyên môn, thực tiễn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay.

      Hiện Đại: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh phấn đấu xây dựng mô hình giáo dục hiện đại, trong đó đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong mọi hoạt động của Nhà trường. Đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021