Chúc mừng năm mới 2021 Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Chúc mừng năm mới 2021
Thư của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Kế hoạch về Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020
21/10/2020
  ..
Tham gia Hội thi sáng tạo kỳ thuật tỉnh HY năm 2020
31/05/2020
..
Thông V/v Báo cáo định kỳ NCKH năm 2020
08/05/2020
..
Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ NCKHCN 2021
21/04/2020
..
Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ III
30/03/2020
..
Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2021
17/03/2020
..
Đề xuất nhiệm vụ NCKHCN Tỉnh Hưng Yên năm 2021
02/03/2020
..
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2019
26/02/2020
DANH MỤC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CN THỰC HIỆN NĂM 2019 (Của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) TT Mã số Chủ nhiệm Tên đề tài Cấp quản lý Năm 1 02...
 Biên tập và xuất bản tạp chí TCQTKD số 17
17/01/2020
..
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2018
26/12/2019
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2018  TT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị  Tên đề tài Cấp Năm 1 Nguyễn Huy Cường Quản lý khoa học v..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021