10 sự kiện nổi bật năm 2019 của trường Đại học Tài chính – QTKD Chương trình trao quà tết cho sinh viên Xuân Canh Tý 2020 Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và trao học bổng Hội thảo khoa học quốc tế 2019 Hội thảo Khoa học Quốc gia 2019 Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2018-2019 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K3 và LTK5 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2019
10 sự kiện nổi bật năm 2019 của trường Đại học Tài chính – QTKD
Chương trình trao quà tết cho sinh viên Xuân Canh Tý 2020
Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và trao học bổng
Hội thảo khoa học quốc tế 2019
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2019
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2018-2019
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K3 và LTK5
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2019

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ III
30/03/2020
..
Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2021
17/03/2020
..
Đề xuất nhiệm vụ NCKHCN Tỉnh Hưng Yên năm 2021
02/03/2020
..
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2019
26/02/2020
DANH MỤC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CN THỰC HIỆN NĂM 2019 (Của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) TT Mã số Chủ nhiệm Tên đề tài Cấp quản lý Năm 1 02...
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2018
26/12/2019
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2018  TT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị  Tên đề tài Cấp Năm 1 Nguyễn Huy Cường Quản lý khoa học v..
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017
26/12/2019
  STT Chủ nhiệm Đơn vị thực hiện Tên đề tài Cấp Năm 1 Phan Thị Uyến Lý luận chính trị Giải pháp tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn ..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020