Tuyển sinh năm 2020 Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Gala “UFBA’s Opening Show 2020” Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh năm 2020
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Gala “UFBA’s Opening Show 2020”
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Kế hoạch về Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020
21/10/2020
  ..
Tham gia Hội thi sáng tạo kỳ thuật tỉnh HY năm 2020
31/05/2020
..
Thông V/v Báo cáo định kỳ NCKH năm 2020
08/05/2020
..
Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ NCKHCN 2021
21/04/2020
..
Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ III
30/03/2020
..
Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2021
17/03/2020
..
Đề xuất nhiệm vụ NCKHCN Tỉnh Hưng Yên năm 2021
02/03/2020
..
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2019
26/02/2020
DANH MỤC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CN THỰC HIỆN NĂM 2019 (Của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) TT Mã số Chủ nhiệm Tên đề tài Cấp quản lý Năm 1 02...
 Biên tập và xuất bản tạp chí TCQTKD số 17
17/01/2020
..
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2018
26/12/2019
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2018  TT Chủ nhiệm đề tài Đơn vị  Tên đề tài Cấp Năm 1 Nguyễn Huy Cường Quản lý khoa học v..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020