Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2020

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
KH tổ chức lấy ý kiếnvề chương trình đào tạo năm 2020
Ngày thêm: 24/03/2020
405 5.72MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022