Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 2100 Trong ngày
 9580 Trong tuần
 36.66 Trong tháng
 36.66 Cả năm
 36.66 Tổng lượt xem
70 Đang online
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Đại học Tài chính - QTKD tri ân ngày thương binh liệt sỹ 27/07 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho trường CĐTC Bắc Lào
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Đại học Tài chính - QTKD tri ân ngày thương binh liệt sỹ 27/07
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017
Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho trường CĐTC Bắc Lào

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 - K2 hệ Cao Đẳng chính quy năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH

         

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

         

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

         
                 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 - K47 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014

TT

MHS

Ho

ten

ngaysinh

phai

SBD

Ngành TT

Ghi chú

1

58

Hoàng Văn

Đạo

29/10/1995

Nam

KGH.A.46

Kế toán

 

2

39

Lê Trung

Đức

05/12/1995

Nam

DFA.A.263

Kế toán

 

3

93

Trịnh Hoàng

Đức

26/06/1996

Nam

NNH.A.1677

Kế toán

 

4

85

Lê Đức

Anh

03/04/1995

Nam

DCN.A.3086

Kế toán

 

5

8

Lê Ngọc

Anh

14/09/1993

Nam

DFA.A.83

Kế toán

 

6

76

Nguyễn Ngọc

Anh

30/04/1996

Nữ

DFA.A.16

Kế toán

 

7

61

Nguyễn Thị Phương

Anh

23/05/1996

Nữ

DLT.D1.1

Kế toán

 

8

26

Nguyễn Thị Quỳnh

Anh

20/04/1996

Nữ

DFA.D1.2214

Kế toán

 

9

42

Phạm Minh

Anh

26/11/1996

Nữ

DFA.A.32

Kế toán

 

10

6

Phạm Thị Ngọc

Anh

01/05/1996

Nữ

DDL.A.168

Kế toán

 

11

41

Nguyễn Chí

Công

04/06/1995

Nam

DFA.A.156

Kế toán

 

12

10

Đỗ Thị Phương

Chinh

02/06/1996

Nữ

HBT.D1.481

Kế toán

 

13

55

Phạm Tuyết

Chinh

10/03/1996

Nữ

DFA.D1.2281

Kế toán

 

14

3

Nguyễn Thùy

Dương

30/01/1996

Nữ

DFA.A1.1594

Kế toán

 

15

66

Bùi Ngọc

Diệp

15/08/1996

Nữ

DFA.A.177

Kế toán

 

16

72

Đoàn Tiến

Dũng

05/03/1996

Nam

DQK.A.415

Kế toán

 

17

59

Chu Thị

Dung

14/05/1996

Nữ

DQK.A.346

Kế toán

 

18

63

Nguyễn Thị

Dung

26/09/1996

Nữ

LDA.D1.7394

Kế toán

 

19

60

Nguyễn Thị

Giang

23/08/1996

Nữ

HTC.A.2275

Kế toán

 

20

38

Nguyễn Thị Trà

Giang

11/12/1996

Nữ

NNH.A.1755

Kế toán

 

21

50

Đoàn Phương

Hằng

22/02/1996

Nữ

DFA.A1.1644

Kế toán

 

22

69

Nguyễn Thị Diễm

Hằng

25/08/1995

Nữ

DFA.A.367

Kế toán

 

23

81

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

06/01/1995

Nữ

DMT.D1.546

Kế toán

 

24

7

Nguyễn Thu

Hằng

14/03/1996

Nữ

DFA.D1.2409

Kế toán

 

25

80

Nguyễn Thu

Hằng

04/10/1996

Nữ

DFA.D1.2402

Kế toán

 

26

13

Chu Thị Thanh

Hương

25/06/1996

Nữ

DFA.A1.1728

Kế toán

 

27

74

Phạm Thị

Hương

24/11/1995

Nữ

DFA.A.609

Kế toán

 

28

87

Phạm Thị

Hương

04/02/1996

Nữ

DFA.D1.2536

Kế toán

 

29

34

Nguyễn Thị

20/04/1996

Nữ

DLX.D1.884

Kế toán

 

30

37

Nguyễn Tuấn

Hải

20/09/1996

Nam

DFA.D1.2377

Kế toán

 

Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017