Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 2170 Trong tháng
10 Đang online
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy LTK3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 - K2 hệ Đại học chính quy năm 2014

 

 

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018

BỘ TÀI CHÍNH

         

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

         

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

         
                 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 - K2 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014

TT

MHS

Họ

Tên

ngày sinh

phái

SBD

Ngành TT

 

1

638

Chu Thị Ngọc

ánh

10/11/1996

Nữ

HTC.A.00796

Kế toán

 

2

427

Nông Ngọc

ánh

14/01/1996

Nữ

HTC.A.00848

QTKD

 

3

961

Nguyễn Thị Ngọc

ánh

25/08/1996

Nữ

TCT.D1.57160

TC-NH

 

4

1112

Nguyễn Thị Ngọc

ÁNH

29/06/1996

Nữ

NHF.D1.00587

Kế toán

 

5

960

Vương Thị

ánh

06/12/1994

Nữ

DCN.D1.00920

TC-NH

 

6

420

Đinh Hồng

Đăng

30/07/1996

Nam

DCN.A.08864

QTKD

 

7

205

Nguyễn Hải

Đăng

25/06/1996

Nam

HTC.A.02005

TC-NH

 

8

247

Doãn Văn

Đài

19/07/1996

Nam

HTC.A.01875

TC-NH

 

9

569

Ngô Việt

Đào

08/11/1996

Nữ

TMA.A.01268

QTKD

 

10

1282

Nguyễn Văn

Đại

20/10/1996

Nam

DCN.A.8245

QTKD

 

11

209

Đinh Văn

Đạo

07/03/1996

Nam

NHH.A.00806

TC-NH

 

12

968

Đào Văn

Đạt

16/01/1992

Nam

NHH.A.00815

QTKD

 

13

541

Đào Vương

Đạt

25/10/1996

Nam

HTC.A1.15012

QTKD

 

14

753

Nguyễn Thành

Đạt

15/02/1996

Nam

HEH.A.00398

TC-NH

 

15

432

Nguyễn Tuấn

Đạt

01/04/1996

Nam

DLX.D1.00684

QTKD

 

16

509

Vũ Hiển

Đạt

15/02/1995

Nam

DHH.A.00039

TC-NH

 

17

998

Nguyễn Trung

Đồng

10/10/1996

Nam

TLA.A.01564

Kế toán

 

18

747

Hoàng Hồng

Điệp

08/05/1996

Nữ

HTC.A.11823

Kế toán

 

19

729

Lê Xuân

Đoàn

30/08/1996

Nam

HTC.A.02033

Kế toán

 

20

77

Nguyễn Thị

Đoan

07/08/1996

Nữ

DCN.D1.01555

Kế toán

 

21

224

Nguyễn Thị

Đoan

07/08/1996

Nữ

DCN.D1.01555

TC-NH

 

22

593

Tường Thị

Đoan

03/05/1996

Nữ

DCN.A.09093

QTKD

 

23

1048

Lưu Trần

Đức

15/10/1996

Nam

DCN.A.09503

TC-NH

 

24

1054

Lưu Trần

Đức

15/10/1996

Nam

DCN.A.09503

HTTTQL

 

25

1288

Ngô Minh

Đức

17/10/1995

Nam

DCN.A.09456

QTKD

 

26

923

Nguyễn Trung

Đức

19/08/1995

Nam

QSK.A.00373

Kế toán

 

27

1164

Nguyễn Văn

Đức

31/01/1995

Nam

PCH.A.01231

Kế toán

 

28

618

Phạm Anh

Đức

02/11/1996

Nam

HTC.A.02158

Kế toán

 

29

1012

Phan Anh

Đức

30/04/1996

Nam

HTC.A.02154

TC-NH

 

30

565

Trương Minh

Đức

21/08/1996

Nam

HTC.A.02181

QTKD

 

31

452

Vũ Đình

Đức

20/11/1996

Nam

HTC.A.11841

TC-NH

 

32

576

Lê Thị Thu

An

24/08/1996

Nữ

MHN.D1.10005

QTKD

 

33

243

Nguyễn Cao

An

24/11/1996

Nam

MHN.A.10006

TC-NH

 

34

34

Đặng Ngọc

Anh

14/04/1996

Nữ

HTC.A1.14058

Kế toán

 

35

1215

Đặng Ngọc

Anh

14/04/1996

Nữ

CSH.D1.28184

Kế toán

 

36

507

Đỗ Thị Ngọc

Anh

19/12/1996

Nữ

HTC.A.00174

TC-NH

 

37

575

Đỗ Tuấn

Anh

29/10/1995

Nam

HTC.A.00187

QTKD

 

38

1181

Đỗ Văn Tuấn

Anh

26/09/1996

Nam

CSH.A.00156

QTKD

 

39

684

Đinh Thị Lan

Anh

02/06/1996

Nữ

DCN.A.02837

Kế toán

 

40

85

Đinh Thị Phương

Anh

25/02/1996

Nữ

HTC.A.00139

Kế toán

 

41

824

Đoàn Đức

Anh

20/12/1996

Nam

LPH.A.00740

Kiểm toán

 

42

137

Đoàn Mai

Anh

14/10/1996

Nữ

DKS.A.00022

Kế toán

 

43

1160

Đoàn Thị

Anh

02/05/1992

Nam

DDL.A1.05553

TC-NH

 

44

179

Bùi Cẩm

Anh

24/11/1996

Nữ

HTC.A.00051

TC-NH

 

45

553

Cao Việt

Anh

17/05/1995

Nam

HEH.A.00013

QTKD

 

46

815

Chu Thị Lan

Anh

11/10/1996

Nữ

HTC.A.00090

Kiểm toán

 

47

894

Chu Thị Minh

Anh

05/12/1996

Nữ

QHX.D1.00046

Kế toán

 

48

806

Chu Thị Quỳnh

Anh

30/10/1996

Nữ

DKK.D1.24697

Kiểm toán

 

49

230

Hà Thị Lan

Anh

18/03/1996

Nữ

HTC.A.00195

TC-NH

 

50

470

Hà Thị Lan

Anh

20/06/1996

Nữ

MHN.D1.10222

TC-NH

 

51

115

Hà Tuấn

Anh

02/09/1996

Nam

DKS.A.00014

Kế toán

 

52

745

Hoàng Công

Anh

15/01/1996

Nam

HTC.A.11677

Kế toán

 

53

469

Hoàng Hà

Anh

11/11/1996

Nữ

HTC.A1.14099

TC-NH

 

54

688

Hoàng Hà

Anh

11/11/1996

Nữ

SPH.D1.10514

Kế toán

 

55

1049

Hoàng Thị Ngọc

Anh

25/07/1996

Nữ

HTC.A1.19607

TC-NH

 

56

1165

Hoàng Tuấn

Anh

17/01/1996

Nam

CSH.A1.4055

QTKD

 

57

1231

Lại Thị Vân

Anh

05/07/1983

Nữ

CSH.D1.28177

QTKD

 

58

1245

Lê Hiếu

Anh

04/09/1924

Nữ

PCH.A.712

Kiểm toán

 

59

193

Lê Ngọc

Anh

02/09/1996

Nữ

DCN.A.03174

TC-NH

 

60

434

Lê Ngọc

Anh

02/09/1996

Nữ

DCN.A.03174

QTKD

 

61

737

Lê Ngọc

Anh

01/12/1996

Nữ

KHA.A.00324

Kế toán

 

62

132

Lê Quỳnh

Anh

20/11/1996

Nữ

HTC.D1.20571

Kế toán

 

63

1196

Lê Quỳnh

Anh

01/02/1996

Nữ

ANH.D1.07739

Kế toán

 

64

445

Lê Thị Lan

Anh

26/12/1996

Nữ

DCN.A.03795

HTTTQL

 

65

629

Lê Thị Lan

Anh

06/03/1996

Nữ

HTC.A1.14161