Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 2080 Trong ngày
 9560 Trong tuần
 36.64 Trong tháng
 36.64 Cả năm
 36.64 Tổng lượt xem
70 Đang online
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Đại học Tài chính - QTKD tri ân ngày thương binh liệt sỹ 27/07 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho trường CĐTC Bắc Lào
Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tuyển sinh năm 2017
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Đại học Tài chính - QTKD tri ân ngày thương binh liệt sỹ 27/07
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017
Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho trường CĐTC Bắc Lào

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 - K2 hệ Đại học chính quy năm 2014

 

 

 

Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017

BỘ TÀI CHÍNH

         

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

         

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

         
                 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 - K2 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014

TT

MHS

Họ

Tên

ngày sinh

phái

SBD

Ngành TT

 

1

638

Chu Thị Ngọc

ánh

10/11/1996

Nữ

HTC.A.00796

Kế toán

 

2

427

Nông Ngọc

ánh

14/01/1996

Nữ

HTC.A.00848

QTKD

 

3

961

Nguyễn Thị Ngọc

ánh

25/08/1996

Nữ

TCT.D1.57160

TC-NH

 

4

1112

Nguyễn Thị Ngọc

ÁNH

29/06/1996

Nữ

NHF.D1.00587

Kế toán

 

5

960

Vương Thị

ánh

06/12/1994

Nữ

DCN.D1.00920

TC-NH

 

6

420

Đinh Hồng

Đăng

30/07/1996

Nam

DCN.A.08864

QTKD

 

7

205

Nguyễn Hải

Đăng

25/06/1996

Nam

HTC.A.02005

TC-NH

 

8

247

Doãn Văn

Đài

19/07/1996

Nam

HTC.A.01875

TC-NH

 

9

569

Ngô Việt

Đào

08/11/1996

Nữ

TMA.A.01268

QTKD

 

10

1282

Nguyễn Văn

Đại

20/10/1996

Nam

DCN.A.8245

QTKD

 

11

209

Đinh Văn

Đạo

07/03/1996

Nam

NHH.A.00806

TC-NH

 

12

968

Đào Văn

Đạt

16/01/1992

Nam

NHH.A.00815

QTKD

 

13

541

Đào Vương

Đạt

25/10/1996

Nam

HTC.A1.15012

QTKD

 

14

753

Nguyễn Thành

Đạt

15/02/1996

Nam

HEH.A.00398

TC-NH

 

15

432

Nguyễn Tuấn

Đạt

01/04/1996

Nam

DLX.D1.00684

QTKD

 

16

509

Vũ Hiển

Đạt

15/02/1995

Nam

DHH.A.00039

TC-NH

 

17

998

Nguyễn Trung

Đồng

10/10/1996

Nam

TLA.A.01564

Kế toán

 

18

747

Hoàng Hồng

Điệp

08/05/1996

Nữ

HTC.A.11823

Kế toán

 

19

729

Lê Xuân

Đoàn

30/08/1996

Nam

HTC.A.02033

Kế toán

 

20

77

Nguyễn Thị

Đoan

07/08/1996

Nữ

DCN.D1.01555

Kế toán

 

21

224

Nguyễn Thị

Đoan

07/08/1996

Nữ

DCN.D1.01555

TC-NH

 

22

593

Tường Thị

Đoan

03/05/1996

Nữ

DCN.A.09093

QTKD

 

23

1048

Lưu Trần

Đức

15/10/1996

Nam

DCN.A.09503

TC-NH

 

24

1054

Lưu Trần

Đức

15/10/1996

Nam

DCN.A.09503

HTTTQL

 

25

1288

Ngô Minh

Đức

17/10/1995

Nam

DCN.A.09456

QTKD

 

26

923

Nguyễn Trung

Đức

19/08/1995

Nam

QSK.A.00373

Kế toán

 

27

1164

Nguyễn Văn

Đức

31/01/1995

Nam

PCH.A.01231

Kế toán

 

28

618

Phạm Anh

Đức

02/11/1996

Nam

HTC.A.02158

Kế toán

 

29

1012

Phan Anh

Đức

30/04/1996

Nam

HTC.A.02154

TC-NH

 

30

565

Trương Minh

Đức

21/08/1996

Nam

HTC.A.02181

QTKD

 

31

452

Vũ Đình

Đức

20/11/1996

Nam

HTC.A.11841

TC-NH

 

32

576

Lê Thị Thu

An

24/08/1996

Nữ

MHN.D1.10005

QTKD

 

33

243

Nguyễn Cao

An

24/11/1996

Nam

MHN.A.10006

TC-NH

 

34

34

Đặng Ngọc

Anh

14/04/1996

Nữ

HTC.A1.14058

Kế toán

 

35

1215

Đặng Ngọc

Anh

14/04/1996

Nữ

CSH.D1.28184

Kế toán

 

36

507

Đỗ Thị Ngọc

Anh

19/12/1996

Nữ

HTC.A.00174

TC-NH

 

37

575

Đỗ Tuấn

Anh

29/10/1995

Nam

HTC.A.00187

QTKD

 

38

1181

Đỗ Văn Tuấn

Anh

26/09/1996

Nam

CSH.A.00156

QTKD

 

39

684

Đinh Thị Lan

Anh

02/06/1996

Nữ

DCN.A.02837

Kế toán

 

40

85

Đinh Thị Phương

Anh

25/02/1996

Nữ

HTC.A.00139

Kế toán

 

41

824

Đoàn Đức

Anh

20/12/1996

Nam

LPH.A.00740

Kiểm toán

 

42

137

Đoàn Mai

Anh

14/10/1996

Nữ

DKS.A.00022

Kế toán

 

43

1160

Đoàn Thị

Anh

02/05/1992

Nam

DDL.A1.05553

TC-NH

 

44

179

Bùi Cẩm

Anh

24/11/1996

Nữ

HTC.A.00051

TC-NH

 

45

553

Cao Việt

Anh

17/05/1995

Nam

HEH.A.00013

QTKD

 

46

815

Chu Thị Lan

Anh

11/10/1996

Nữ

HTC.A.00090

Kiểm toán

 

47

894

Chu Thị Minh

Anh

05/12/1996

Nữ

QHX.D1.00046

Kế toán

 

48

806

Chu Thị Quỳnh

Anh

30/10/1996

Nữ

DKK.D1.24697

Kiểm toán

 

49

230

Hà Thị Lan

Anh

18/03/1996

Nữ

HTC.A.00195

TC-NH

 

50

470

Hà Thị Lan

Anh

20/06/1996

Nữ

MHN.D1.10222

TC-NH

 

51

115

Hà Tuấn

Anh

02/09/1996

Nam

DKS.A.00014

Kế toán

 

52

745

Hoàng Công

Anh

15/01/1996

Nam

HTC.A.11677

Kế toán

 

53

469

Hoàng Hà

Anh

11/11/1996

Nữ

HTC.A1.14099

TC-NH

 

54

688

Hoàng Hà

Anh

11/11/1996

Nữ

SPH.D1.10514

Kế toán

 

55

1049

Hoàng Thị Ngọc

Anh

25/07/1996

Nữ

HTC.A1.19607

TC-NH

 

56

1165

Hoàng Tuấn

Anh

17/01/1996

Nam

CSH.A1.4055

QTKD

 

57

1231

Lại Thị Vân

Anh

05/07/1983

Nữ

CSH.D1.28177

QTKD

 

58

1245

Lê Hiếu

Anh

04/09/1924

Nữ

PCH.A.712

Kiểm toán

 

59

193

Lê Ngọc

Anh

02/09/1996

Nữ

DCN.A.03174

TC-NH

 

60

434

Lê Ngọc

Anh

02/09/1996

Nữ

DCN.A.03174

QTKD

 

61

737

Lê Ngọc

Anh

01/12/1996

Nữ

KHA.A.00324

Kế toán

 

62

132

Lê Quỳnh

Anh

20/11/1996

Nữ

HTC.D1.20571

Kế toán

 

63

1196

Lê Quỳnh

Anh

01/02/1996

Nữ

ANH.D1.07739

Kế toán

 

64

445

Lê Thị Lan

Anh

26/12/1996

Nữ

DCN.A.03795

HTTTQL

 

65

629

Lê Thị Lan

Anh

06/03/1996

Nữ

HTC.A1.14161