Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đáp án các môn thi trắc nghiệm kỳ 2 năm học 2017-2018

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Ngày thêm: 29/06/2018
33 272KB Download
KTDN TM, DV, XL
Ngày thêm: 29/06/2018
75 272KB Download
KỲ 2, 17-18_HTTTQL,KỲ 2_phieudapan
Ngày thêm: 29/06/2018
32 272KB Download
KỲ 2, 17-18_NGHIỆP VỤ KBNN
Ngày thêm: 29/06/2018
26 272KB Download
KHỞI SỰ KINH DOANH
Ngày thêm: 29/06/2018
28 272KB Download
MARKETING CĂN BẢN
Ngày thêm: 29/06/2018
54 272KB Download
KHỞI SỰ KINH DOANH 22.5
Ngày thêm: 29/06/2018
26 272KB Download
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TM
Ngày thêm: 29/06/2018
27 210KB Download
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2
Ngày thêm: 29/06/2018
32 272KB Download
ANH VĂN 1 K5
Ngày thêm: 29/06/2018
47 272KB Download
KỲ 2, 17-18_AV1
Ngày thêm: 29/06/2018
33 272KB Download
TTHCM K6
Ngày thêm: 29/06/2018
31 210KB Download
TOÁN CAO CẤP K6
Ngày thêm: 29/06/2018
35 210KB Download
TƯ TƯỞNG HCM K6
Ngày thêm: 29/06/2018
29 210KB Download
TCDN K4
Ngày thêm: 29/06/2018
45 272KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018