Xuân Kỷ Hợi 2019 Gặp mặt đầu Xuân và mừng thọ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Xuân Kỷ Hợi 2019
Gặp mặt đầu Xuân và mừng thọ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đáp án các môn thi trắc nghiệm kỳ 2 năm học 2017-2018

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Ngày thêm: 29/06/2018
46 272KB Download
KTDN TM, DV, XL
Ngày thêm: 29/06/2018
87 272KB Download
KỲ 2, 17-18_HTTTQL,KỲ 2_phieudapan
Ngày thêm: 29/06/2018
43 272KB Download
KỲ 2, 17-18_NGHIỆP VỤ KBNN
Ngày thêm: 29/06/2018
39 272KB Download
KHỞI SỰ KINH DOANH
Ngày thêm: 29/06/2018
40 272KB Download
MARKETING CĂN BẢN
Ngày thêm: 29/06/2018
65 272KB Download
KHỞI SỰ KINH DOANH 22.5
Ngày thêm: 29/06/2018
39 272KB Download
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TM
Ngày thêm: 29/06/2018
39 210KB Download
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2
Ngày thêm: 29/06/2018
44 272KB Download
ANH VĂN 1 K5
Ngày thêm: 29/06/2018
59 272KB Download
KỲ 2, 17-18_AV1
Ngày thêm: 29/06/2018
45 272KB Download
TTHCM K6
Ngày thêm: 29/06/2018
43 210KB Download
TOÁN CAO CẤP K6
Ngày thêm: 29/06/2018
48 210KB Download
TƯ TƯỞNG HCM K6
Ngày thêm: 29/06/2018
43 210KB Download
TCDN K4
Ngày thêm: 29/06/2018
58 272KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019