Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đáp án các môn thi trắc nghiệm kỳ I năm học 2017-2018

Căn cứ vào Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018, Nhà trường công bố đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
QUẢN TRỊ ĐA QUỐC GIA
Ngày thêm: 23/01/2018
31 280.5KB Download
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Ngày thêm: 23/01/2018
38 280.5KB Download
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TW
Ngày thêm: 23/01/2018
30 280.5KB Download
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Ngày thêm: 23/01/2018
33 280.5KB Download
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Ngày thêm: 23/01/2018
30 280.5KB Download
NGHIỆP VỤ NHTM
Ngày thêm: 23/01/2018
28 280.5KB Download
KIỂM TÓAN CĂN BẢN
Ngày thêm: 23/01/2018
28 280.5KB Download
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Ngày thêm: 23/01/2018
33 280.5KB Download
QTRI HOC
Ngày thêm: 23/01/2018
30 280.5KB Download
AV2,CS2
Ngày thêm: 23/01/2018
25 280.5KB Download
AV2
Ngày thêm: 23/01/2018
29 280.5KB Download
NLTK
Ngày thêm: 23/01/2018
30 280.5KB Download
QTH
Ngày thêm: 23/01/2018
33 280.5KB Download
TIỀN TỆ 1
Ngày thêm: 23/01/2018
32 280.5KB Download
NL MAC
Ngày thêm: 23/01/2018
32 280.5KB Download
PHÁT LUẬT ĐC
Ngày thêm: 23/01/2018
33 280.5KB Download
TIN ĐẠI CƯƠNG
Ngày thêm: 23/01/2018
33 280.5KB Download
TOÁN CC_C1_K5
Ngày thêm: 23/01/2018
32 280.5KB Download
PL KINH TẾ
Ngày thêm: 23/01/2018
34 280.5KB Download
TÀI CHÍNH DN
Ngày thêm: 23/01/2018
31 280.5KB Download
TT.CHỨNG KHOÁN
Ngày thêm: 23/01/2018
32 280.5KB Download
Quản lý TC công
Ngày thêm: 24/01/2018
27 280.5KB Download
Thị trường chứng khoán 17-18
Ngày thêm: 24/01/2018
27 280.5KB Download
PHÁP LUẬT KINH TẾ
Ngày thêm: 24/01/2018
32 280.5KB Download
Tư tưởng HCM
Ngày thêm: 24/01/2018
33 280.5KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018