Thông tin tuyển sinh 2018 Xét tuyển hệ Đại học chính quy theo kết quả học bạ THTP Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1 Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018 Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Hội nghị cán bộ viên chức 2017 50 năm tự hào Tài chính
Thông tin tuyển sinh 2018
Xét tuyển hệ Đại học chính quy theo kết quả học bạ THTP
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Công bố quyết định thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy Khóa 1
Lễ Khai giảng và trao học bổng năm học 2017-2018
Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Hội nghị cán bộ viên chức 2017
50 năm tự hào Tài chính

Đáp án các môn thi trắc nghiệm kỳ I năm học 2017-2018

Căn cứ vào Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018, Nhà trường công bố đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
QUẢN TRỊ ĐA QUỐC GIA
Ngày thêm: 23/01/2018
30 280.5KB Download
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Ngày thêm: 23/01/2018
37 280.5KB Download
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TW
Ngày thêm: 23/01/2018
29 280.5KB Download
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Ngày thêm: 23/01/2018
32 280.5KB Download
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Ngày thêm: 23/01/2018
29 280.5KB Download
NGHIỆP VỤ NHTM
Ngày thêm: 23/01/2018
27 280.5KB Download
KIỂM TÓAN CĂN BẢN
Ngày thêm: 23/01/2018
27 280.5KB Download
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Ngày thêm: 23/01/2018
32 280.5KB Download
QTRI HOC
Ngày thêm: 23/01/2018
29 280.5KB Download
AV2,CS2
Ngày thêm: 23/01/2018
24 280.5KB Download
AV2
Ngày thêm: 23/01/2018
28 280.5KB Download
NLTK
Ngày thêm: 23/01/2018
29 280.5KB Download
QTH
Ngày thêm: 23/01/2018
31 280.5KB Download
TIỀN TỆ 1
Ngày thêm: 23/01/2018
31 280.5KB Download
NL MAC
Ngày thêm: 23/01/2018
30 280.5KB Download
PHÁT LUẬT ĐC
Ngày thêm: 23/01/2018
31 280.5KB Download
TIN ĐẠI CƯƠNG
Ngày thêm: 23/01/2018
29 280.5KB Download
TOÁN CC_C1_K5
Ngày thêm: 23/01/2018
30 280.5KB Download
PL KINH TẾ
Ngày thêm: 23/01/2018
33 280.5KB Download
TÀI CHÍNH DN
Ngày thêm: 23/01/2018
30 280.5KB Download
TT.CHỨNG KHOÁN
Ngày thêm: 23/01/2018
31 280.5KB Download
Quản lý TC công
Ngày thêm: 24/01/2018
26 280.5KB Download
Thị trường chứng khoán 17-18
Ngày thêm: 24/01/2018
26 280.5KB Download
PHÁP LUẬT KINH TẾ
Ngày thêm: 24/01/2018
31 280.5KB Download
Tư tưởng HCM
Ngày thêm: 24/01/2018
29 280.5KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018