Xuân Kỷ Hợi 2019 Gặp mặt đầu Xuân và mừng thọ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Xuân Kỷ Hợi 2019
Gặp mặt đầu Xuân và mừng thọ cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Kỷ Hợi
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đáp án các môn thi trắc nghiệm kỳ I năm học 2017-2018

Căn cứ vào Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018, Nhà trường công bố đáp án các môn thi trắc nghiệm như sau:

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
QUẢN TRỊ ĐA QUỐC GIA
Ngày thêm: 23/01/2018
34 280.5KB Download
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Ngày thêm: 23/01/2018
43 280.5KB Download
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TW
Ngày thêm: 23/01/2018
34 280.5KB Download
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Ngày thêm: 23/01/2018
37 280.5KB Download
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Ngày thêm: 23/01/2018
34 280.5KB Download
NGHIỆP VỤ NHTM
Ngày thêm: 23/01/2018
33 280.5KB Download
KIỂM TÓAN CĂN BẢN
Ngày thêm: 23/01/2018
32 280.5KB Download
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Ngày thêm: 23/01/2018
36 280.5KB Download
QTRI HOC
Ngày thêm: 23/01/2018
34 280.5KB Download
AV2,CS2
Ngày thêm: 23/01/2018
28 280.5KB Download
AV2
Ngày thêm: 23/01/2018
32 280.5KB Download
NLTK
Ngày thêm: 23/01/2018
34 280.5KB Download
QTH
Ngày thêm: 23/01/2018
37 280.5KB Download
TIỀN TỆ 1
Ngày thêm: 23/01/2018
36 280.5KB Download
NL MAC
Ngày thêm: 23/01/2018
35 280.5KB Download
PHÁT LUẬT ĐC
Ngày thêm: 23/01/2018
38 280.5KB Download
TIN ĐẠI CƯƠNG
Ngày thêm: 23/01/2018
37 280.5KB Download
TOÁN CC_C1_K5
Ngày thêm: 23/01/2018
35 280.5KB Download
PL KINH TẾ
Ngày thêm: 23/01/2018
38 280.5KB Download
TÀI CHÍNH DN
Ngày thêm: 23/01/2018
35 280.5KB Download
TT.CHỨNG KHOÁN
Ngày thêm: 23/01/2018
35 280.5KB Download
Quản lý TC công
Ngày thêm: 24/01/2018
32 280.5KB Download
Thị trường chứng khoán 17-18
Ngày thêm: 24/01/2018
30 280.5KB Download
PHÁP LUẬT KINH TẾ
Ngày thêm: 24/01/2018
36 280.5KB Download
Tư tưởng HCM
Ngày thêm: 24/01/2018
37 280.5KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019