Lịch công tác

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 06/4

 

 

Nghỉ phòng tránh dịch Covid-19

 

 

 

 

 

Trực cơ quan:

- TS. Lê Tuấn Hiệp,

- ThS. Vũ Văn Hoàng,

- Nguyễn Thị Minh Thu,

- Lê Xuân Hải.

 

 

 

Thứ ba

Ngày 07/4

 

 

Nghỉ phòng tránh dịch Covid-19

 

 

 

 

 

Trực cơ quan:

- TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

- ThS. Nguyễn Anh Tuấn,

- Nguyễn Thị Minh Thu,

- Trịnh Văn Lợi.

 

 

 

Thứ tư

Ngày 08/4

 

 

Nghỉ phòng tránh dịch Covid-19

 

 

 

 

 

Trực cơ quan:

- TS. Lê Tuấn Hiệp,

- ThS. Vũ Văn Hoàng,

- Đỗ Thị Thanh Hương,

- Trịnh Văn Lợi

 

 

 

Thứ năm

Ngày 09/4

 

 

Nghỉ phòng tránh dịch Covid-19

 

 

 

 

 

Trực cơ quan:

- TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

- ThS. Nguyễn Anh Tuấn,

- Đỗ Thị Thanh Hương,

- Lê Quang Hưng.

 

 

 

Thứ sáu

Ngày 10/4

 

 

Nghỉ phòng tránh dịch Covid-19

 

 

 

 

 

Trực cơ quan:

- TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

- ThS. Vũ Văn Hoàng,

- Nguyễn Thị Minh Thu,

- Lê Quang Hưng.

 

 

 

 

            Ghi chú:  - Tổ bảo vệ cơ sở 1 đảm bảo các ca trực ANTT 24/24h hằng ngày.

                             - Trong thời gian cách ly xã hội: Lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo công việc, giao ban qua điện thoại, email và các hình thức trực tuyến. Trưởng các đơn vị, đoàn thể triển khai công việc trong tháng 4/2020 theo Kết luận của Hiệu trưởng tại Thông báo số 138/TB-ĐHTCQTKD ngày 03/4/2020. Mọi thông tin chi tiết, Trưởng các đơn vị, đoàn thể liên hệ với Đ/c Vũ Văn Hoàng-Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp (Điện thoại: 098.6.336.000 hoặc email: vuhoang7683@gmail.com) để báo cáo Ban Giám hiệu.

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020