Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 18/02

S: Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên.

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ ba

Ngày 19/02

S: Đi Hà Nội

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 20/02

Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày 21/02

S: 09h00 Họp Hội đồng nâng lương trước hạn năm 2018 (P.TCCB chuẩn bị tài liệu) - Phòng họp C

C: Làm việc với Lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo về tuyển sinh thạc sĩ Khóa 2.

S: 09h00 Họp Hội đồng nâng lương trước hạn năm 2018 (P.TCCB chuẩn bị tài liệu) - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 22/02

Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

 

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019