Lịch công tác

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 17/02

Sáng

09h00

Phòng họp B

Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ và bộ phận giúp việc

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Các đ/c trong Tiểu ban và bộ phận giúp việc

Văn phòng Đảng ủy

10h00

Phòng họp B

Họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ và bộ phận giúp việc

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Các đ/c trong Tiểu ban và bộ phận giúp việc

Văn phòng Đảng ủy

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

Ngày 18/02

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

Ngày 19/02

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

Ngày 20/02

Sáng

09h00

Phòng họp C

Họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn năm 2019

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hội đồng nâng lương trước hạn

P. TCCB

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

Ngày 21/02

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các đơn vị đăng ký lịch tuần với Phòng Hành chính-Tổng hợp (Đ/c Vũ Văn Hoàng) trước 17h00 thứ Năm hằng tuần.

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020