Lịch công tác

Thứ, ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 01/5     

Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.

Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.

Thứ ba

Ngày 02/5    

Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Thứ tư

Ngày 03/5     

S: Chỉ đạo thi học kỳ II.

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Giải quyết

Công việc thường xuyên.

Thứ năm

Ngày 04/5     

S: Kiểm tra thi học kỳ II.

C: 14h00’ Họp Đảng ủy (PH.B).

S: 9h30’ Họp Cố vấn học tập (HT lớn CS1)

C: 14h00’ Họp Đảng ủy (PH.B)

Thứ sáu

Ngày 05/5    

S: 9h30’ Nghiệm thu ĐCBG Pháp luật về định giá và TĐG (PH.C)

C: - 14h00’ Họp giao ban công tác tháng 5

       (TP: BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể) - PH.B

    - 16h00’ Họp BCĐ thi học kỳ II (PH.B).

S: Giải quyết công việc thường xuyên.

C: - 14h00’ Họp giao ban công tác tháng 5

       (TP: BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể) - PH.B

    - 16h00’ Họp BCĐ thi học kỳ II (PH.B).

 

Ghi chú: Ngày 04/5/2017: Nhà trường tổ chức đón tiếp sinh viên K5 nhập trường (đợt 1) tại cơ sở 2./.

Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017