Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 19/3  

S: 9h30 Dự hội nghị tại trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên

 C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ ba

Ngày 20/3

S: Đi Hà Nội (đ/c Hiệp cùng đi)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 21/3  

S: 7h30 Làm việc với huyện ủy Văn Lâm

(TP: BTV, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN. VP ĐU chuẩn bị ND)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 7h30 Làm việc với huyện ủy Văn Lâm

(TP: BTV, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN. VP ĐU chuẩn bị ND)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày  22/3 

S:Giải quyết công việc thường xuyên

 

C: 14h00 Nghe b/c về kết quả kiểm tra  hồ sơ SV K5

S: 9h00 Họp xét điểm rèn luyện học kỳ 1(2017-2018)

(P. CTSV thông báo thành viên HĐ)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 23/3  

S: Dự hội nghị tuyên dương Đoàn viên thanh niên "tiên tiến làm làm theo lời Bác" tỉnh Hưng Yên

(Địa điểm: Cơ sở 2-trường ĐH TCQTKD)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

 

Ghi chú:     - Ngày 24/3/2018 Trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chu Văn An

(TP: ĐU, BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, trưởng các đơn vị - 8h00 xe xuất phát tại cơ sở 1)

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018