Lịch công tác

Thứ, ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 20/11  

S: 9h00 Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên và đại diện sinh viên các lớp

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 9h00 Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên và đại diện sinh viên các lớp

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ ba

Ngày 21/11

S: 10h00  Họp với chủ nhiệm đề tài khoa học năm 2018 (phòng QLKH, TCKT chuẩn bị nội dung)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 10h00  Họp với chủ nhiệm đề tài khoa học năm 2018 (phòng QLKH, TCKT chuẩn bị nội dung)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 22/11  

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C: 14h: nghiệm thu đề tài NCKH (Đ/c Huyền chủ nhiệm)

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C: 14h: nghiệm thu đề tài NCKH (Đ/c Huyền chủ nhiệm)

Thứ năm

Ngày  23/11 

S: 8h: Hội thảo khoa học về kinh tế Việt Nam 2017: Thách thức và triển vọng (Viện chiến lược và CSTC phối hợp với trường thực hiện)

 TP: Theo giấy mời

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 8h: Hội thảo khoa học về kinh tế Việt Nam 2017: Thách thức và triển vọng (Viện chiến lược và CSTC phối hợp với trường thực hiện)

 TP: Theo giấy mời

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 24/11 

S: 9h00 Họp tổ XD quy chế NCKH (phòng KH chuẩn bị nội dung)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

 

Giải quyết 

công việc thường xuyên

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017