Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 22/10

S: 09h00 Hội ý Ban Giám hiệu (Đ/c Lương, Huy QTTB,

Điệp TCNH, Hưng KT cùng dự) - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Hội ý Ban Giám hiệu (Đ/c Lương, Huy QTTB,

Điệp TCNH, Hưng KT cùng dự) - Phòng họp C

C: 16h00 Dự Hội nghị Giao ban cố vấn học tập và công tác sinh viên (Cơ sở 2)

Thứ ba

Ngày 23/10

Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 24/10

S: 07h30 Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên

(Đ/c Lương, Dũng VPĐU cùng dự) - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 07h30 Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên

(Đ/c Lương, Dũng VPĐU cùng dự) - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày 25/10

S: - 09h00 Họp HĐ thi chuẩn đầu ra đợt 3, năm 2018 - Phòng họp B

    - 10h00 Hội ý về đào tạo tiếng Anh cho sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế (TP: Đ/c Hiệp, Nhâm, Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo Khoa Kinh tế và KDQT) - Phòng họp B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 26/10

Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

 

Ghi chú: Các đơn vị gửi báo cáo giao ban tháng 11/2018 về Phòng HCTH (Đ/c Vũ Văn Hoàng) trước ngày 31/10/2018

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018