Lịch công tác

Thứ, ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 26/ 6     

S: 7h30 Họp tổ Ktra kết quả TN ĐH K1;

(TP: Tổ kiểm tra, LĐ P.QLĐT & Cán bộ có liên quan; PH.B)

     8h30 Họp Ban chấm thi TSĐHLT K5( PH.A);

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S: Giải quyết công việc thường xuyên.

 

C: 15h30 Họp Ban QLDV ( PH.B);

Thứ ba

Ngày 27/ 6    

S: 9h0 Kiểm tra CSVC phục vụ thi của Tổng Cục thuế

( TP: Đ/c Hiệp, Huy QT, Hưng KT chuẩn bị ND )

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S:  Giải quyết công việc thường xuyên.

C: 15h0 Nghiệm thu câu hỏi và bài tập môn QTTC Công ty đa quốc gia ( PH.B);

Thứ tư

Ngày 28/ 6     

S: 8h0 Họp HĐTS ĐHLT K5( PH.B);

    9h0 Họp triển khai công tác coi thi của Tổng cục thuế

(TP: BGH, Đ/c Hiệp, Hưng.KT, Hùng HC, Huy QT, Lương, Nhâm cùng dự);

    10h0 Hội ý Thường vụ Đảng ủy về công tác KN Đảng.

( VP Đảng ủy báo cáo)

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S: 8h0 Họp HĐTS ĐHLT K5( PH.B);

    9h0 Họp triển khai công tác coi thi của Tổng cục thuế

(TP: BGH, Đ/c Hiệp, Hưng.KT, Hùng.HC, Huy.QT, Lương, Nhâm cùng dự);

    10h0 Hội ý Thường vụ Đảng ủy về công tác KN Đảng.

( VP Đảng ủy báo cáo)

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Thứ năm

Ngày 29/ 6     

S: Giải quyết công việc thường xuyên.

C: 14h0 Nghiệm thu câu hỏi và bài tập PLĐC (PH.C)

     15h0 Nghiệm thu ĐCBG môn TĐG BĐS (PH.C)

Giải quyết

công việc thường xuyên.

Thứ sáu

Ngày 30/6    

S:  Giải quyết công việc thường xuyên.

C: 14h0 Nghiệm thu ĐCBG hệ thống thông tin QL (PH.C)

Giải quyết

công việc thường xuyên.

 
Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017