Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 17/12

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C: 16h00 Họp Chi bộ Khoa học-Khảo thí - Phòng họp C

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ ba

Ngày 18/12

S: 09h00 Họp HĐ nghiệm thu Đề cương bài giảng môn Kế toán máy trong đơn vị HCSN - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 19/12

S: 09h00 Hội ý về quảng bá tuyển sinh năm 2019

(TP: Đ/c Hiệp, Đạo, Hoàng, Hưng KT, Hưng CTSV, Dũng ĐTN) - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Hội ý về quảng bá tuyển sinh năm 2019

(TP: Đ/c Hiệp, Đạo, Hoàng, Hưng KT, Hưng CTSV, Dũng ĐTN) - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày 20/12

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C: 14h00 Họp HĐ nghiệm thu Đề tài NCKH cấp trường

(Chủ nhiệm: ThS. Đào Thị Hồng Lam) - Phòng họp C

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 21/12

Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Họp HĐ nghiệm thu Đề tài NCKH cấp trường

(Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hải Hà) - Phòng họp B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018