Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 17/6

S: 09h00 Họp HĐ nghiệm thu Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB Trường CĐ Tài chính Bắc Lào (Chủ nhiệm: TS. Lê Tuấn Hiệp) - Phòng họp C

C: 14h00 Họp các nhóm công tác chuyên trách theo kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục - Phòng họp B

S: Giải quyết công việc thường xuyên

 

C: 14h00 Họp các nhóm công tác chuyên trách theo kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục - Phòng họp B

Thứ ba

Ngày 18/6

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C: 14h00 Họp HĐ nghiệm thu Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB Trường CĐ Tài chính Bắc Lào (Chủ nhiệm: TS. Đào Văn Tú) - Phòng họp C

S: Họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hưng Yên (Đ/c Hiệp cùng đi)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 19/6

S:  - 08h00 Họp Đảng ủy - Phòng họp B

     - 09h00 Họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên Quý II- Phòng họp C

C: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở (14h00 Chủ nhiệm: ThS. Lê Hồng Kỳ; 15h00 Chủ nhiệm: TS. Đào Văn Tú) - Phòng họp C

S:  - 08h00 Họp Đảng ủy - Phòng họp B

     - 09h00 Họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên Quý II- Phòng họp C

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày 20/6

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở (14h00 Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Linh; 15h00 Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thúy) - Phòng họp C

S: - Dự tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của UBKT Huyện ủy Văn Lâm.

    - Tập huấn công tác thi THPT quốc gia tại cơ sở 1.

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 21/6

S: 08h00 Làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước (TP: BGH và các đ/c: Lương, Hiệp, Hoàng, Cường KH, Nhâm, Hưng KT, Huy QTTB - Phòng họp B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 08h00 Làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước (TP: BGH và các đ/c: Lương, Hiệp, Hoàng, Cường KH, Nhâm, Hưng KT, Huy QTTB - Phòng họp B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

 

Ghi chú:  Sáng ngày 21/6/2019 Khoa Ngoại ngữ nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên.

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019