Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 18/6  

S: 07h30 Dự Lễ Khai mạc Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học

K2 và LT4B, LT4C (TP: Ban Chỉ đạo; thành viên Hội đồng chấm khóa luận ngành Kế toán và sinh viên đại học K2; LT4B, LT4C ngành Kế toán) -Hội trường cơ sở 2

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 07h30 Dự Lễ Khai mạc Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học

K2 và LT4B, LT4C (TP: Ban Chỉ đạo; thành viên Hội đồng chấm khóa luận ngành Kế toán và sinh viên đại học K2; LT4B, LT4C ngành Kế toán) -Hội trường cơ sở 2

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ ba

Ngày  19/6

S: Đi Hà Nội

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 08h30 Nghe báo cáo tình hình bảo trì máy tính (TP: P.QTTB, Tổ Bảo trì, Lãnh đạo Trung tâm TT-TV, Lãnh đạo Khoa HTTTQL và Quản lý phòng máy) - Phòng họp B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày  20/6 

S: Dự bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học K2

C: 14h00 Họp Hội đồng nghiệm thu Câu hỏi và bài tập môn Kiểm toán căn bản - Phòng họp C

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày 21/6 

S: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường

(08h00 Chủ nhiệm: ThS. Cao Thị Thu Hằng; 08h45 Chủ nhiệm: ThS. Đào Thị Hằng; 09h30 Chủ nhiệm: ThS. Trần Đình Thắng) - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày  22/6 

S: 08h30 Tập huấn cán bộ làm nhiệm vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hưng Yên (TP: Theo Kế hoạch ban hành)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 08h30 Tập huấn cán bộ làm nhiệm vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hưng Yên (TP: Theo Kế hoạch ban hành)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Ghi chú:   Nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên: Khoa Ngoại ngữ và Khoa QTKD (ngày 19/6/2018), Khoa Lý luận chính trị (ngày 20/6/2018); Khoa Tài chính-Ngân hàng (ngày 22/6/2018)

 

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018