Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 15/01  

S: 10h00  Hội ý  Ban Giám hiệu;

(TP: BGH; các đ/c Lương, Hưng KT; Điệp Khoa TCNH  cùng dự);

C: 14h00 Họp Ban chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh

(Đ/c Cường, Tâm, Dũng, Hưng chuẩn bị)

S: 10h00  Hội ý  Ban Giám hiệu;

(TP: BGH;các đ/c Lương, Hưng KT; Điệp Khoa TCNH  cùng dự);

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Thứ ba

Ngày 16/01

S: 9h00  Họp Hội đồng thi chuẩn đầu ra Tin học –Ngoại ngữ ( P.QLĐT chuẩn bị nội dung)

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày17/01  

Giải quyết

công việc thường xuyên;

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày  18/01 

S: 9h00 Họp Ban chỉ đạo Quảng bá tuyển sinh 2018

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S: 9h00 Họp Ban chỉ đạo Quảng bá tuyển sinh 2018

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Thứ sáu

Ngày 19/01  

Giải quyết

công việc thường xuyên.

S: 9h00 Họp tổng kết công tác ANTT

TP: Theo kế hoạch

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018