Lịch công tác

Thứ, ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 27/3     

S: - 8h30’ Họp BGH (Đ/c Lương, Hưng-KT, Hùng-HC dự)

    - 9h00’ Họp BGH (Đ/c Lương, Hưng-KT, Đ/c Hải-Y tế dự)

    - 10h30’ Chúc mừng ngày Thể thao Việt Nam

C: 14h00’ Họp HĐ xét nâng lương thường xuyên Q.I/2017

S: - 8h30’ Họp BGH (Đ/c Lương, Hưng-KT, Hùng-HC dự)

    - 9h00’ Họp BGH (Đ/c Lương, Hưng-KT, Đ/c Hải-Y tế dự)

    - 10h30’ Chúc mừng ngày Thể thao Việt Nam

C: - 14h00’ Họp HĐ xét nâng lương thường xuyên Q.I/2017

     - 15h00’ Họp Ban quản lý dịch vụ.

Thứ ba

Ngày 28/3    

S: - 8h00’ Họp Hội đồng Trường

    - 10h00 Họp Đảng ủy mở rộng (TP: ĐU; BGH; HĐ Trường; Phụ trách các đơn vị; Bí thư các chi bộ)

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S: - 8h00’ Họp Hội đồng Trường

    - 10h00 Họp Đảng ủy mở rộng (TP: ĐU; BGH; HĐ Trường; Phụ trách các đơn vị; Bí thư các chi bộ)

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Thứ tư

Ngày 29/3     

S: 9h00’ Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập.

C: 14h00’ Họp chi bộ Khoa học - Khảo thí.

 

S: Giải quyết công việc thường xuyên.

C: 15h30’ Dự họp chi bộ Công tác sinh viên.

Thứ năm

Ngày 30/3     

Đi công tác

(Đ/c Hưng-KT cùng đi)

Giải quyết

Công việc thường xuyên.

Thứ sáu

Ngày 31/3    

Đi công tác

(Đ/c Hưng-KT cùng đi)

Giải quyết

Công việc thường xuyên

 

Ghi chú: 10h00’ ngày 25/3/2017 (Thứ bảy): Ngày Hội thanh niên Trường ĐH Tài chính - QTKD (CS2)./.

 
Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017