Lịch công tác

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 01 /3

7h00’

 

Kiểm tra công tác giảng dạy và học tập trực tuyến.

Ban Giám hiệu

 

P.QLĐT

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

Ngày 02 /3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

Ngày 03/ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

Ngày 04/ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

Ngày 05/ 3

 

 

09h00’

 

Phòng họp B

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Các đ/c Đảng ủy viên.

Văn phòng

Đảng ủy

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Các đơn vị gửi báo cáo giao ban tháng 3/ 2021 tới phòng HCTH (Đ/c Vũ Văn Hoàng) trước ngày 01/3/2021./.

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021