Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 18/9  

S:- 7h30 Đi Bộ Tài chính

C: 14h00 Họp với Ban Nội chính Hưng Yên.

(T/P: Theo Kế hoạch)

S: - 7h30 Đi Bộ Tài chính   

C: 14h00 Họp với Ban Nội chính Hưng Yên.

(T/P: Theo Kế hoạch)

Thứ ba

Ngày 19/9  

S:8h00 Làm việc với Sở KH & CN Hưng Yên (Phòng họp B);

(T/P: Phòng QLKH &HTQT; Đ/c Hưng KT)

- 9h00  Hội ý Ban Giám hiệu về tổ chức khai giảng

(T/P: BGH; Đ/c Hiệp, Lương, Hùng, Hưng KT; Huy QT, Hưng CTSV,  Bằng, Dũng ĐTN, Hoàng ĐT cùng dự);

  - 10h00 Họp Ban Khuyến học;

C: 14h00 Nghe BC về quyết toán 13 dự án.

TP: Tổ thẩm định

S: - 9h00  Hội ý Ban Giám hiệu về tổ chức khai giảng

(T/P: BGH; Đ/c Hiệp, Lương, Hùng, Hưng KT; Huy QT, Hưng CTSV,  Bằng, Dũng ĐTN, Hoàng ĐT cùng dự);

  - 10h00 Họp Ban Khuyến học;

 

 

C: 14h00 Nghe BC về quyết toán 13 dự án.

TP: Tổ thẩm định

Thứ tư

Ngày 20/9  

S: Giải quyết công việc thường xuyên;

C: Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ Khai Giảng năm học 2017-2018.

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày  21/9 

S: 8h30 Khai giảng năm học 2017-2018;

(TP: Theo KH)

C: Xét duyệt đề tài NCKH năm 2018

(T/P: Thư ký Hội đồng thông báo lịch cụ thể)

S: 8h30 Khai giảng năm học 2017-2018

(TP: Theo KH)

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Thứ sáu

Ngày 22/9  

S: Xét duyệt đề tài NCKH năm 2018

(T/P: Thư ký Hội đồng thông báo lịch cụ thể)

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Giải quyết

công việc thường xuyên

 

Ghi chú: Ngày 24/9 Dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty ASCO ( TP: Đ/c Nghĩa và các CB,GV có Thư mời)./.

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017