Lịch công tác

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 30/11

 

 

 

 

 

 

14h00

PH. B

Nghe báo cáo về tiến độ nâng cấp Website thành Cổng thông tin điện tử của Trường

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng

Đ/c Huy, Hưng KT và Tổ nghiệm thu

P. QTTB;

P. TCKT

Thứ ba

Ngày 01/12

09h00

PH. B

Làm việc với Tổ xây dựng Quy định Chế độ làm việc của giảng viên

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng

Tổ xây dựng Quy định

P. QLĐT

14h00

PH. B

Họp HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Liên)

TS. Lê Tuấn Hiệp,

Phó Hiệu trưởng-Chủ tịch HĐ

Hội đồng nghiệm thu

Phòng QLKH&HTQT

Thứ tư

Ngày 02/12

07h30

Văn Lâm

Dự Hội nghị tổng kết công tác QS, QSĐP năm 2020

TS. Lê Tuấn Hiệp,

Phó Hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Quang Mạnh cùng đi

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

Ngày 03/12

10h00

PH. B

Họp HĐ nghiệm thu Giáo trình môn học Thống kê kinh tế (Chủ biên: PGS.TS. Bùi Đức Triệu, Đại học KTQD)

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng-Chủ tịch HĐ

Hội đồng nghiệm thu

Phòng QLKH&HTQT

14h00

PH. C

Tiếp công dân (CB, GV, SV,…)

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng

 

 

Thứ sáu

Ngày 04/12

09h00

PH. B

Họp Trưởng các nhóm công tác và Tổ giúp việc xây dựng báo cáo tự đánh giá

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng

Đ/c Hiệp, Trưởng các nhóm và Tổ giúp việc

Các nhóm công tác

14h00

PH. B

Họp HĐ nghiệm thu Đề cương bài giảng môn học Luật Đất đai - Môi trường (Chủ biên: ThS. Vũ Thị Phương Thảo)

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng-Chủ tịch HĐ

Hội đồng nghiệm thu

Phòng QLKH&HTQT

15h30

PH. B

Họp HĐ nghiệm thu Đề cương bài giảng môn học Luật Thương mại điện tử (Phiên 2)

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng-Chủ tịch HĐ

Hội đồng nghiệm thu

Phòng QLKH&HTQ

 

            Ghi chú:  

- Các đơn vị gửi báo cáo giao ban tháng 12/2020 về Phòng HCTH (Đ/c Vũ Văn Hoàng) trước ngày 01/12/2020.

- Các chi bộ họp phân loại Đảng viên và Chi bộ (từ ngày 01/12 đến ngày 04/12/2020). Nộp hồ sơ về VPĐU chậm nhất ngày 07/12/2020 để tổng hợp báo cáo Đảng ủy.

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020