Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 13/8

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C: 14h00 Hội ý về tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2018 (TP: Đ/c Lương, Hoàng và các đ/c dự kiến Chủ tịch đoàn; Thư ký cùng dự)

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ ba

Ngày 14/8

Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 15/8

Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày 16/8

S: 08h00 Chỉ đạo đón tiếp sinh viên đại học K6 nhập học (Cơ sở 1: Hội trường lớn; cơ sở 2: Hội trường H1)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 08h00 Chỉ đạo đón tiếp sinh viên đại học K6 nhập học (Cơ sở 1: Hội trường lớn; cơ sở 2: Hội trường H1)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 17/8

S: 07h30 Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động

năm 2018 (TP: Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động và đại biểu khách mời)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 07h30 Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động

năm 2018 (TP: Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động và đại biểu khách mời)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

 
 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018