Lịch công tác

Thứ, ngày

TS. Đỗ Thị Thanh Vân

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Phó Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 27/02     

S: 10h30’ Gặp mặt cán bộ Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S: 10h30’ Gặp mặt cán bộ Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S: 10h30’ Gặp mặt cán bộ Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

C: 15h00’ Họp BTC Hội thi Tiếng hát Công đoàn(TP:Theo KH số 116/KH-CĐCS, ngày 13/02/2017).

Thứ ba

Ngày 28/02    

Giải quyết

Công việc thường xuyên.

Giải quyết

Công việc thường xuyên.

Giải quyết

Công việc thường xuyên.

Thứ tư

Ngày 01/3     

S:9h00’ Họp công bố QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng

(TP: Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng BM; Bí thư ĐTN; Chủ tịch CĐ cơ sở).

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S:9h00’ Họp công bố QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng

(TP: Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng BM; Bí thư ĐTN; Chủ tịch CĐ cơ sở).

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S:9h00’ Họp công bố QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng

(TP: Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng BM; Bí thư ĐTN; Chủ tịch CĐ cơ sở).

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Thứ năm

Ngày 02/3     

 

S: Đi Hà Nội.

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Giải quyết

Công việc thường xuyên.

Thứ sáu

Ngày 03/3     

S: 9h00’ Họp bàn giao công việc Ban Giám hiệu

(TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng).

 

S: 9h00’ Họp bàn giao công việc Ban Giám hiệu

(TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng).

C: Đi công tác (Đ/c Hiệp, Dũng-GDTC cùng đi)

S: 9h00’ Họp bàn giao công việc Ban Giám hiệu

(TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng).

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Ghi chú: 8h00’, ngày 05/3/2017 (Chủ nhật): Hội thi Tiếng hát công đoàn viên (Hội trường CS1)./.

 
Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017