Lịch công tác

Thứ, ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 22/5     

S: - 8h00’ Hội ý Ban Giám hiệu

(Đ/c Lương, Hưng-KT, Hiệp-ĐT, Hùng-HC) - PH.B

    - 9h00’ Họp BTC, BGK, BTK cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM (PH.B)

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S: - 8h00’ Hội ý Ban Giám hiệu

(Đ/c Lương, Hưng-KT, Hiệp-ĐT, Hùng-HC) - PH.B

    - 9h00’ Họp BTC, BGK, BTK cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM (PH.B)

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Thứ ba

Ngày 23/5    

S: Đi Hà Nội

(Đ/c Nhâm-Khảo thí, Hiệp, Hưng-KT cùng đi).

C: 14h00’ Nghiệm thu BT Nguyên lý thống kê (PH.C)

S: 9h00’ Họp Ban quản lý dịch vụ.

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Thứ tư

Ngày 24/5     

S: 9h00’ Họp Tổ soạn thảo CT đào tạo ngành KD Quốc tế (PH.C)

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Dự hội thao khối thi đua

các Trường ĐH, CĐ tỉnh Hưng Yên.

Thứ năm

Ngày 25/5     

S: 9h00’ Làm việc với Chi ủy khoa TCNH

(TP: Đoàn kiểm tra) - PH.C

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

S: 9h00’ Tổ chức đấu giá dịch vụ trông giữ xe 02 cơ sở.

 

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Thứ sáu

Ngày 26/5    

S: - 9h00’ Họp HĐ xét tốt nghiệp cao đẳng K47

    - 10h00’ Họp HĐ thi chuẩn đầu ra TH-NN (PH.B)

C: Giải quyết công việc thường xuyên.

Giải quyết

Công việc thường xuyên.

 
Ghi chú: 7h30’ ngày 27/5/2017 (Thứ bảy): Khai mạc Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM (Hội trường CS1)./.
Thiết kế bởi Aptech
Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2017