Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

TS. Lê Tuấn Hiệp

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 14/10

Nghỉ phép

Giải quyết

công việc thường xuyên

S: Giải quyết công việc thường xuyên

C: 16h00 Dự Hội nghị Giao ban CVHT và CTSV tại cơ sở 2

Thứ ba

Ngày 15/10

Giải quyết

công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 16/10

S: 09h00 Họp Ban Giám hiệu (Đ/c Lương cùng dự)-PH. C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Họp Ban Giám hiệu (Đ/c Lương cùng dự)-PH. C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Họp Ban Giám hiệu (Đ/c Lương cùng dự)-PH. C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày 17/10

S: 08h00 Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết

công việc thường xuyên

S: Đi Hà Nội

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 18/10

S: 08h00 Hội nghị tổng kết NCKH-CN năm 2019 tại cơ sở 1 (Thành phần: Theo Kế hoạch số 620/KH-ĐHTCQTKD ngày 24/9/2019)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 08h00 Hội nghị tổng kết NCKH-CN năm 2019 tại cơ sở 1 (Thành phần: Theo Kế hoạch số 620/KH-ĐHTCQTKD ngày 24/9/2019)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 08h00 Hội nghị tổng kết NCKH-CN năm 2019 tại cơ sở 1 (Thành phần: Theo Kế hoạch số 620/KH-ĐHTCQTKD ngày 24/9/2019)

C: Giải quyết công việc thường xuyên

 

Ghi chú:  Ngày 19/10/2019 Đón tiếp học viên cao học Khóa 2, đợt 2 năm 2019

(Thành phần: Theo KH số 670/KH-ĐHTCQTKD ngày 11/10/2019) tại cơ sở 2.

 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019