Lịch công tác

Thứ/ngày

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Hiệu trưởng

Thứ hai

Ngày 22/4

S: 09h00 Hội ý Ban Giám hiệu (Đ/c Lương, Hưng KT, Huy QTTB cùng dự) - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Hội ý Ban Giám hiệu (Đ/c Lương, Hưng KT, Huy QTTB cùng dự) - Phòng họp C

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ ba

Ngày 23/4

Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ tư

Ngày 24/4

S: 09h00 Kiểm tra Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh

(TP: Theo kế hoạch) - Phòng họp B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ năm

Ngày 25/4

S: 09h00 Họp Hội đồng thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học chuẩn bị nội dung) - Phòng họp B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

S: 09h00 Họp Hội đồng thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học chuẩn bị nội dung) - Phòng họp B

C: Giải quyết công việc thường xuyên

Thứ sáu

Ngày 26/4

Giải quyết công việc thường xuyên

Giải quyết công việc thường xuyên

 
 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019