Lịch công tác

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 06/7

08h00

PH. C

Tiếp công dân (CB, GV, SV,…)

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng

 

 

09h00

PH. C

Hội ý về tiền lương của cán bộ, viên chức

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng

Đ/c Hiệp, Lương, Hoàng, Hưng KT, Dũng ĐTN, Thủy - Nữ công.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

Ngày 07/7

Sáng

 

Dự họp Sơ kết công tác Tài chính-Ngân sách của ngành

TS. Lê Tuấn Hiệp,

Phó Hiệu trưởng

 

 

14h00

PH. B

Họp Đảng ủy

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Bí thư Đảng ủy

BCH Đảng bộ

VPĐU

Thứ tư

Ngày 08/7

07h30

 

Kiểm tra công tác thi kết thúc học phần học kỳ 2 tại hai cơ sở

- TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng KT tại CS 1.

- TS. Lê Tuấn Hiệp,

Phó Hiệu trưởng KT tại CS 2.

 

 

14h00

PH. B

Họp Giao ban công tác tháng 7

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể, TTND.

P. HCTH

Thứ năm

Ngày 09/7

09h00

PH. B

Làm việc với lãnh đạo Intracom Group

 

BGH; Đ/c Thắng KT, Hoàng, Cường ĐT,

Điệp, Hưng CTSV,

Hạnh QTKD, Bằng.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

Ngày 10/7

09h00

PH. C

Làm việc với Phòng Quản lý khoa học và HTQT

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng

Phòng Quản lý khoa học và HTQT

 

10h00

PH. C

Họp Chi bộ Khoa học-Khảo thí

Chi ủy Khoa học-Khảo thí

 

 

14h00

PH. B

Họp Hội đồng thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ bậc đại học

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa,

Hiệu trưởng-Chủ tịch HĐ

Hội đồng thi

P. QLĐT

 
 
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020