Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Lịch ôn thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy

Thời gian học:

Sáng từ 8h-10h30

Chiều từ 14h-16h30

Tối 18h30 đến 21h00

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DSSV Ôn thi chuẩn đầu ra NN_Đợt 1 năm 2018
Ngày thêm: 09/04/2018
723 141.5KB Download
DSSV Ôn thi chuẩn đầu ra TIN đợt 1_2018
Ngày thêm: 09/04/2018
731 545.5KB Download
Bổ sung Ôn thi chuẩn đầu ra NN_Đợt 1 năm 2018
Ngày thêm: 11/04/2018
269 45KB Download
Bổ sung Ôn thi chuẩn đầu ra TIN dot1_2018
Ngày thêm: 11/04/2018
280 30.5KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018