Tuyển sinh năm 2020 Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Gala “UFBA’s Opening Show 2020” Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh năm 2020
Chương trình Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thi thể thao khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Gala “UFBA’s Opening Show 2020”
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt 1 năm 2020 đối với sinh viên Đại học chính quy

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS PHÒNG THI NGHE
Ngày thêm: 29/06/2020
514 296KB Download
DS PHÒNG THI NÓI
Ngày thêm: 29/06/2020
401 296KB Download
DS PHÒNG THI ĐỌC
Ngày thêm: 29/06/2020
330 295.5KB Download
DS PHÒNG THI VIẾT
Ngày thêm: 29/06/2020
336 297.5KB Download
DS PHÒNG THI TIN LÝ THUYẾT
Ngày thêm: 30/06/2020
56 195.5KB Download
DS PHÒNG THI TIN THỰC HÀNH
Ngày thêm: 30/06/2020
64 215KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020