Tuyển sinh 2019 Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Danh sách phòng thi hết học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 lớp LTK5, LTK6

Ghi chú: Những sinh viên nợ học phí và bị cấm thi (do nghỉ học quá số buổi quy định) thì sẽ bị gạch tên khỏi danh sách phòng thi

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DSPT LTK5 HK1 (18-19)
Ngày thêm: 07/12/2018
137 500.5KB Download
DSPT LTK6 HK1 (18-19)
Ngày thêm: 07/12/2018
101 278KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019