Tuyển sinh 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Danh sách phòng thi hết học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 lớp LTK5, LTK6

Ghi chú: Những sinh viên nợ học phí và bị cấm thi (do nghỉ học quá số buổi quy định) thì sẽ bị gạch tên khỏi danh sách phòng thi

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DSPT LTK5 HK1 (18-19)
Ngày thêm: 07/12/2018
125 500.5KB Download
DSPT LTK6 HK1 (18-19)
Ngày thêm: 07/12/2018
90 278KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019