Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin
Website nhà trường chuyển sang Cổng thông tin

Kế hoạch về tổ chức thi trực tuyến kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
Thi trực tuyến kỳ 2 năm học 2020-2021 ĐHCQ K6,7,8
Ngày thêm: 16/06/2021
289 1.85MB Download
Thi trực tuyến kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp KD6A, KD7A, KD8A
Ngày thêm: 16/06/2021
101 439.04KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2022