Tuyển sinh 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Lịch thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 2 năm 2019

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS Phòng thi CNTT cơ bản 1
Ngày thêm: 12/04/2019
99 45KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 2
Ngày thêm: 12/04/2019
70 45KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 3
Ngày thêm: 12/04/2019
62 45KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 4
Ngày thêm: 12/04/2019
83 45KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 5
Ngày thêm: 12/04/2019
75 46KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 6
Ngày thêm: 12/04/2019
68 45KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 7
Ngày thêm: 12/04/2019
69 42KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019