Tuyển sinh 2019 Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Lịch thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 2 năm 2019

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS Phòng thi CNTT cơ bản 1
Ngày thêm: 12/04/2019
117 45KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 2
Ngày thêm: 12/04/2019
85 45KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 3
Ngày thêm: 12/04/2019
81 45KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 4
Ngày thêm: 12/04/2019
119 45KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 5
Ngày thêm: 12/04/2019
91 46KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 6
Ngày thêm: 12/04/2019
84 45KB Download
DS Phòng thi CNTT cơ bản 7
Ngày thêm: 12/04/2019
85 42KB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019