Tuyển sinh 2019 Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3 Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019 Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Giải Bóng đá truyền thống sinh viên Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học K3
Khai giảng lớp Cao học khóa 2 ngành Tài chính - Ngân hàng 2019
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Giải Bóng đá truyền thống sinh viên
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chuẩn đầu ra tin học đợt 1 năm 2019 đối với sinh viên ĐHCQ

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
Kế hoạch bố trí hội trường thi chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2019
Ngày thêm: 10/04/2019
457 29.5KB Download
DS PHONG THI TIN đợt 1 năm 2019
Ngày thêm: 10/04/2019
1006 1.34MB Download
DS PHONG THI NN đợt 1 năm 2019
Ngày thêm: 10/04/2019
731 2.45MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019