Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan
Các hoạt động Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Lịch thi, danh sách phòng thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chuẩn đầu ra tin học đợt 3 năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS Phòng thi Tin hoc đợt 3 năm 2018
Ngày thêm: 16/11/2018
652 931KB Download
Giảng đường bố trí phòng thi
Ngày thêm: 16/11/2018
295 29.5KB Download
DS Phòng thi NN đợt 3 năm 2018
Ngày thêm: 20/11/2018
451 1.62MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2018