Tuyển sinh 2019 Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018 Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Làm việc với Trường Đại học  Khon Kaen - Thái Lan
Tuyển sinh 2019
Giải thể thao Công đoàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K2 ngành Kiểm toán và LT K4
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 3 năm 2018
Khai giảng năm học mới 2018-2019 , nhận Cờ thi đua của Thủ tướng
Làm việc với Trường Đại học Khon Kaen - Thái Lan

Lịch thi, danh sách phòng thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chuẩn đầu ra tin học đợt 3 năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy

Tên file Lượt tải về Dung lượng Tải về
DS Phòng thi Tin hoc đợt 3 năm 2018
Ngày thêm: 16/11/2018
686 931KB Download
Giảng đường bố trí phòng thi
Ngày thêm: 16/11/2018
327 29.5KB Download
DS Phòng thi NN đợt 3 năm 2018
Ngày thêm: 20/11/2018
479 1.62MB Download
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2019