Tuyển sinh 2021 Tọa đàm tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh 2021
Tọa đàm tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Lịch thi

Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015  cho hệ Cao đẳng chính quy K45
26/12/2014
         Căn cứ Kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 hệ Cao đẳng chính quy K45;          Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 cho hệ Cao đẳng chính quy K4..
Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015  cho hệ Đại học chính quy K2
26/12/2014
        Căn cứ Kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 hệ Đại học chính quy K2;         Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 cho hệ Đại học chính quy K2 như sau: 1...
Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015  cho hệ Đại học liên thông chính quy K2
26/12/2014
        Căn cứ Kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 hệ Đại học liên thông chính quy K2;         Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 cho hệ Đại học liên thông chính..
Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015  cho hệ Đại học chính quy K1
26/12/2014
       Căn cứ Kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 hệ Đại học chính quy K1        Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 cho hệ Đại học chính quy K1 như sau: 1. Cơ sở 1 ..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021