Tuyển sinh 2021 Tọa đàm tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4 Hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Hội thảo khoa học quốc tế Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Tuyển sinh 2021
Tọa đàm tư vấn, định hướng nghề nghiệp tương lai
Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đại học TCQTKD
Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ K1 ngành Tài chính Ngân hàng
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K4
Hội thảo khoa học Quốc gia 2020
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020
Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao học bổng
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - QTKD
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Intracom Group
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Hội thảo khoa học quốc tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng

Lịch thi

Lịch thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 2 năm 2019
12/04/2019
..
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chuẩn đầu ra tin học đợt 1 năm 2019 đối với sinh viên ĐHCQ
10/04/2019
..
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học tự nguyện đợt 1 kỳ 2 năm học 2018-2019
12/03/2019
..
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với sinh viên ĐH LTCQ K5
06/03/2019
..
Kế hoạch Tổ chức thi kết thúc học phần học ký 1 năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên nộp học phí muộn và sinh viên hoãn thi
16/01/2019
..
Danh sách phòng thi Nộp Học phí muộn, Hoãn thi kỳ 1 năm học 2018-2019
16/01/2019
..
Đăng ký thi kết thúc học phần kết thúc học kỳ I năm học 2018 - 2019 bổ sung đối với các sinh viên không được dự thi lần I do nộp học phí muộn và sinh viên hoãn thi
28/12/2018
..
Danh sách phòng thi hết học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 lớp LTK5, LTK6
07/12/2018
Ghi chú: Những sinh viên nợ học phí và bị cấm thi (do nghỉ học quá số buổi quy định) thì sẽ bị gạch tên khỏi danh sách phòng thi ..
Lịch thi, danh sách phòng thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chuẩn đầu ra tin học đợt 3 năm 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy
13/11/2018
..
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với sinh viên ĐHLTCQ K6
08/11/2018
..
Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2021