10 sự kiện nổi bật năm 2019 của trường Đại học Tài chính – QTKD Chương trình trao quà tết cho sinh viên Xuân Canh Tý 2020 Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và trao học bổng Hội thảo khoa học quốc tế 2019 Hội thảo Khoa học Quốc gia 2019 Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2018-2019 Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K3 và LTK5 Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2019
10 sự kiện nổi bật năm 2019 của trường Đại học Tài chính – QTKD
Chương trình trao quà tết cho sinh viên Xuân Canh Tý 2020
Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và trao học bổng
Hội thảo khoa học quốc tế 2019
Hội thảo Khoa học Quốc gia 2019
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2018-2019
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học K3 và LTK5
Lễ ký biên bản hợp tác Cao đẳng Tài chính Bắc Lào
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học K3-Ngành Kiểm toán
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với cục thuế TP. Hải Phòng
Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2019

Phòng Quản trị - Thiết bị

Trưởng Phòng: Ths. Lương Ngọc Huy

Phó trưởng phòng: Ths. Lê Văn Trường

I.    Chức năng, nhiệm vụ của phòng

        1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm máy móc thiết bị, trang bị, sử dụng, bão dưỡng, sửa chữa tài sản phục vụ cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập và công tác quy hoạch, phát triển cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản trị và thiết bị trong nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động mua sắm, sử dụng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị trong nhà trường.

2.2. Công tác quản trị - thiết bị:

- Tố chức công tác quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản của trường: cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, các phương tiện làm việc; bảo đảm điện, nước cho toàn trường. Quản lý tài sản từ các dự án hợp tác quốc tế của trường (nếu có).

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt trong toàn trường.

- Phối hợp thực hiện đảm bảo hệ thống mạng; máy móc, thiết bị tin học,... phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc và học tập trong toàn trường.

- Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo về công tác quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý, hướng dẫn và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ, tiết kiệm điện, nước.. .có hiệu quả.

- Hàng năm lập dự trù kinh phí: Mua sắm, sửa chữa, bão dưỡng trang thiết bị, bảo hiếm phòng chống cháy nổ...

2.3. Công tác khác:

- Thường trực các Hội đồng về quản lý nhà đất, đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản; đấu thầu mua sắm hàng hóa; kiểm kê, thanh lý tài sản; phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão, lũ của trường...

- Tổ chức quản lý và phát triển cảnh quan (vườn hoa, cây cảnh, chiếu sáng...) trong nhà trường.

- Tham gia Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở vật chất.

- Lưu trữ hồ sơ, sổ sách, tài liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo qui định của Nhà nước.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Quản lí điều hành và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

- Phục vụ nước uống và công tác vệ sinh môi trường, các hội trường, các khu giảng đường, khuôn viên nhà trường, ...

- Quản lỷ mở, đóng cửa các hội trường, phòng học trong toàn trường.

II. Tổ chức của đơn vị

- Số lượng CBCNV: 8 người

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tại cơ sở 1 trường ĐH TC - QTKD, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

Thiết kế bởi Aptech. Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh © 2020