Đăng nhập
Trang chủ >> Tin tức >> CÁC QUYẾT ĐỊNH
 
Trang chủ
Giới thiệu
Đơn vị chức năng
Khối đoàn thể
Khoa & Bộ môn
Đào tạo
Văn bản quản lý
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác
Trung tâm ĐT
Tin tức
Kế hoach giảng dạy
Lịch thi
Thông báo tuyển sinh
Thông tin sự kiện
CÁC QUYẾT ĐỊNH
Đào Tạo
Khảo thí
Thông tin hoạt động
Thư viện

Bạn biết đến website từ đâu?
 

  Lượt truy nhập:  1704652
  Đang online:  352

  Quyết Định về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và lề lối làm việc của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

   

\

BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Số:  70 /QĐ - ĐHTCQTKD


 

  Hưng Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và lề lối làm việc của

Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 2910/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính;

Căn cứ  biên bản cuộc họp Ban Giám hiệu ngày 21 tháng 01 năm 2013 về việc phân công nhiệm vụ và Quy định lề lối làm việc của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc phân công nhiệm vụ và lề lối làm việc của Ban giám hiệu Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và  các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;                     

- Như điều 2;                                                                                      ( đã ký)

- Lưu:VT, HC-TH.                                                      TS. Đỗ Thị Thanh Vân

 

   
Quy dinh ve phan cong NV BGH - Copy.doc
In trang nay  
 
Các tin đã đăng
   Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
   Thông báo tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
Ngày 18 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1320/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh. Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Nhà trường trân trọng thông báo về Lễ công bố quyết định thành lập trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh:
   Lễ khai giảng Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh năm học 2012-2013
Trong không khí tưng bừng của hàng triệu sinh viên cả nước đang nô nức bước vào năm học mới và ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, ngày 05/10/2012, Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2012 - 2013.
   Thành lập Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính.
   Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh lần thứ XXIII
Được tổ chức ngày 24 tháng 12 năm 2011, Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh lần XXIII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.
   Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh lần thứ V
Được sự chỉ đạo của Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Đảng Ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Ban chấp hành Đoàn Trường và Ban chấp hành Hội sinh viên trường đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh lần thứ V (nhiệm kỳ 2011-2014).
   Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ thăm và làm việc với trường cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh
Ngày 5 tháng 11 năm 2011, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh vinh dự được Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ tới thăm và làm việc.
   Thủ tướng chính phủ đồng ý chủ trương thành lập trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 344/TTr-BGDĐT ngày 24/6/2011 về việc phê duyệt chủ trương thành lập trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Thủ tướng chính phủ đã có văn bản Số 1107/TTg-KGVX ngày 07 tháng 7 năm 2011 đồng ý chủ trương này.
   Tuyển viên chức giảng dạy
Trường cao đẳng tài chính - quản trị kinh doanh thuộc Bộ tài chính cần tuyển viên chức giảng dạy 2011
   Công khai thông tin chất lượng đào tạo của Trường CĐ TC – QTKD năm học 2008 – 2009
 

  Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
  Cơ sở 1: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
  Cơ sở 2: TT Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
  Tel: (04) 6.590.449 Fax: (04) 6590.468